ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST

ÜRÜN GRUPLARI / PRODUCT GROUPS

DÖKÜMHANELER / FOUNDRIES →

1DÖKÜMHANE TEKNOLOJİLERİ  TECHNOLOGIES FOR FOUNDRIES
1- 1.Ergitme tesisleri ve ekipmanları  Melting plants and equipment
1- 1.1.Kupoller  Cupolas
1- 1.2.Elektrikli ergitme ve bekletme ocakları  Electric melting & holding furnaces
1- 1.3.Gaz ve sıvı yakıt yakan ergitme ve bekletme fırınları  Gas fired and fuel heated melting, holding furnaces
1- 1.4.Ergitme, bekletme fırın aksesuarları, izabe işlemi  Melting, holding furnace accessories, melt treatment
1- 2.Refrakter teknolojileri  Refractory technology
1- 2.1.Fırın ve pota astarları için kurulum ve teçhizat  Installation and equipment for furnace linings and ladles 
1- 2.2.Refrakter malzemeler ve ürünler  Refractory materials and products
1- 3.Döküm ekipmanları  Pouring equipment
1- 3.1.Potalar  Ladles
1- 3.2.Metal ölçme ve iletim sistemleri  Metal metering and dispensing systems
1- 3.3.Otomatik döküm aygıtları  Automatic pouring machines
1- 3.4.Pota kurutucular, ön ısıtıcılar  Ladle – driers, pre-heaters
1- 4.Ergitme malzemeleri ve sarf malzemeleri  Melting materials and consumables
1- 4.1.Karbürleyici ajanlar  Carburiser agents
1- 4.2.Endüstriyel gazlar  Industrial Gases
1- 4.3.Döküm koku  Foundry coke
1- 4.4.Demir alaşımları için ergitme ve örtü flaksları  Melting and covering fluxes for ferrous alloys
1- 4.5.Demir dışı alaşımları için ergitme ve örtü flaksları  Melting, covering fluxes for nonferrous metals
1- 4.6.Flakslar, cüruf yapıcılar  Fluxes, slag forming agents
1- 4.7.Ingotlar, hafif metal alaşımlar  Ingot metals, light alloys
1- 4.8.Ingotlar, ağır metal alaşımlar  Ingot metals, heavy alloys
1- 4.9.Ferro alaşımlar  Ferro-alloys
1- 4.10.Aşılayıcılar, aşılayıcı alaşımlar  Inoculants and Inoculation alloys
1- 4.11.Sfero için küresel yapıcılar  Noduliser for SG iron
1- 4.12.Alaşım metalleri  Alloying metals
1- 4.13.Pik demirleri  Pig iron
1- 4.14.Hurdalar  Scrap
1- 5.Kalıplama ve maça malzemeleri  Moulding and core making materials
1- 5.1.Kumlar, Mineraller (Silis, Olivin, Zirkon, Kromit, diğerleri)  Sands, Minerals (Silica, Olivine, Zirkonium, Chromite others)
1- 5.2.Kalıp ve maça malzemeleri, bağlayıcılar, katkılar (Bentonit, Yağlar, Tahıllar, Sodyum Silikat, Çimento ve diğer bağlayıcılar, Kömür tozu)  Moulding and core making materials binders and additives (bentonite, oil, cereal, sodiumsilicate, cement and other binders, coal dust)
1- 5.3.Sentetik Bağlayıcılar, Reçineler, yapıştırıcılar  Syntethic binders, Resins, Glues
1- 5.4.Kalıplama ve maça boyaları,  Moulding and core coatings
1- 5.5.Besleyici ve filtre elemanları (örtü bileşenleri, kırıcı maça, filtreler, süzgeç, elekler, egzotermik malzemeler, soğutma elemanları, yalıtım levhaları)  Feeding and flitration aids (covering compounds, breaker cores, filters, strainers, exothermic materials, cooling elements, insulating tiles and boards)
1- 5.6.Kullanıma hazır kalıplama malzemeleri (shell kumu, karışık bentonit ve kömür tozu)  Moulding materials ready to use (shell sand, mixed bentonite and coal dust)
1- 5.7.Sentetik seramik kumlar  Synthetic Ceramic Sands
1- 5.8.Seramik kalıp için malzemeler  Materials for ceramic molds
1- 6.Kalıp malzeme hazırlama, kum yenileme  Moulding material preparation, sand reclamation
1- 6.1.Kalıp kumu hazırlığı için makine ve teçhizatlar (Mikserler, manyetik ayırıcılar, ölçüm ve kontrol ekipmanları, kum soğutma sistemleri, kum havalandırıcılar, kum hazırlama sistemleri, elekler, eleme makineleri)  Machines and plants for moulding material preparation (mixers, magnetic separators, measuring and control equipment, sand cooling plants, sand aerators, sand preparation plants, sieves, screening machines)
1- 6.2.Kum yenileme sistemleri (kum reklamasyon makineleri, soğutucu ayırıcılar, kum değirmenleri, kromit ve silis kum ayırıcıları, zirkon ve silis kum ayırıcılar) 
1- 6.3.Kalıplama yardımcıları (pnömatik gereçler, dökümhane gereçleri, derece ve aksesuarları, suportlar, tutkallar yapıştırıcılar, tokmaklar, el aletleri)  Moulding auxiliaries (Pneumatic tools, foundry tools, moulding boxes and accessories, chaplets, mould and core gums, guns)
1- 6.4.Otomatik Kalıplama makineleri  Automatic moulding machines
1- 7.Döküm makineleri, ekipmanları  Casting Machines & Equipment
1- 7.1.Otomatik döküm makinaları  Automatic pouring machines
1- 7.2.Santrifüj döküm makineleri ve aksesuarları  Centrifugal casting machines and accessories
1- 7.3.Sürekli döküm makineleri ve aksesuarları  Continuous casting machines and accessories
1- 8.Basınçlı Döküm Teknolojileri  Die Casting Technologies
1- 8.1.Yüksek basınçlı Döküm komple tesisleri  High Pressure Die casting plants
1- 8.2.Basınçlı döküm makineleri, (gravite, alçak basınç, yüksek basınç)  Die casting machines (High Pressure, Low Pressure, Gravity)
1- 8.3.Basınçlı döküm tesisleri için donanım, yedekler  Spares, peripherals for Die casting machines
1- 8.4.Basınçlı döküm makinaları için donanımlar, robotlar  Handling devices, robot automation for die casting plants
1- 8.5.Kalıp vakum cihazları  Vacuum devices, aspirators
1- 8.6.Bekletme, Dosaj ve döküm ocakları  Holding, Pouring, Dosing Furnaces
1- 8.7.Gaz giderme cihaz ve katkıları  Gas treatment equipment and additives
1- 8.8.Kalıp soğutma sistemleri  Die cooling systems 
1- 8.9.Kalıp ayırıcıları  Mold, Die Cast parting agents
1- 8.10.Döküm makinaları bakım, tamir, ikinci el ticareti  Second hand machine trade, overhaul, repair of Die cast machines
1- 9.Kalıp bozma, döküm temizleme ve yüzey taşlama işlemleri  Mould discharging, cleaning, fettling 
1- 9.1.Bozma makineleri ve ekipmanları  Knock-out machines and equipment
1- 9.2.Kumlama makineleri ve aksesuarları  Blasting machines and accessories
1- 9.3.Aşındırıcılar (Bilye, Tel Kesme, Mineral vs)  Grinding media (Steel shots, cut wire, glass, minerals)
1- 9.4.Taşlama makineleri ve aksesuarları  Grinding machines and accessories
1- 9.5.Yüzey işlem tesisleri ve malzemeleri  Surface treatment plants, tools and materials
1- 9.6.Kaynak ve kesme kurulum ve aksesuarları  Welding and cutting installations and accessories
1- 10.Isıl işlemler, Kurutma, Soğutma Tesisleri  Plants, Equipment for Heat prosses, Drying, Cooling
1- 10.1.Kalıp kurutucular, ısıtıcıları  Mould driers, heaters
1- 10.2.Maça kurutma fırınları  Core drying ovens
1- 10.3.Kum kurutma tesisleri  Sand drying plants
1- 10.4.Isıtıcı Sistemleri  Heating appliances
1- 10.5.Soğutucu Sistemleri  Industrial coolers
1- 11.Isı Mühendisliği  Heat Engineering
1- 11.1.Isıl işlem fırınları ve ekipmanları  Heat treatment ovens and equipment
1- 11.2.Isıl işlem prosesleri için diğer tesisler  Equipment of heat Treatment processes
1- 11.3.Brülörler, ısıtıcılar ve kontrolörleri  Burners, Heaters and Controllers
1- 11.4.Yağlar ve tuzlar  Oils and Salts
1- 12.Model ve kalıp yapımı Teknolojileri Makinaları  Mould and Tool making machines 
1- 12.1.Model ve kalıp yapım makine ve gereçleri  Machines and tools for Pattern, Mould & Tool making
1- 12.2.Model ve kalıp yapım malzeme ve elemanları  Materials & materials for Pattern, Mould & Tool making
1- 12.3.Model ekipmanları, kokil kalıp ve aksesuarları  Accessories, spares for patterns, moulds & tools
1- 12.4.3D Printing, Rapid Prototyping cihazları  Rapid prototyping and 3d printing machines.
1- 13.Model, Kalıp, Maça Kalıpları  Patterns, Moulds, CoreBox, Tools
1- 13.1.Döküm Modelleri  Casting patterns, moulds
1- 13.2.Döküm Maça Sandıkları  Core boxes
1- 13.3.Metal Döküm Kalıpları  Metal moulds, Tools
1- 13.4.İngot kalıpları  Ingot moulds
1- 13.5.Yüksek Basınçlı Döküm Kalıpları  High pressure dies
1- 13.6.Alçak Basınçlı Döküm Kalıpları  Low pressure dies
1- 13.7.Hassas Döküm Mum Kalıpları  Wax moulds
1- 13.8.Savurma Döküm kalıpları  Centrifugal casting moulds
1- 13.9.Döküm Sonrası Trim kalıpları  Trimming tools 
1- 13.10.Sürekli Döküm makinası kalıpları  Continuous casting moulds
1- 13.11.Kalıp bakım ve işletme ürünleri  Spares, maintenance and fittings for moulds
1- 13.12.Yağlar, Süzgeçler  Oils, Lubricants, filters
1- 14.Kalıp malzemeleri  Mold Materials
1- 14.1.Kalıp Çelikleri  Steels for mould & tool making
1- 14.2.Özel Bakırlar  Special coppers for tooling
1- 14.3.Kalıpların Isıl İşlemi  Heat treatment of moulds
1- 15.Isıl İşlemleri  Heat treatment
1- 15.1.Tavlama işlemleri  Annealing
1- 15.2.Sertleştirme  Hardening
1- 15.3.Temperleme (Menevişleme)  Tempering
1- 15.4.Martemperleme, Östemperleme  Marquenching, Austempering
1- 15.5.Yüzey sertleştirme  Surface hardening
1- 15.5.1.Termokimyasal prosesler  Thermo chemical processes 
1- 15.5.2.Termal prosesler  Thermal Processes
1- 16.Yüzey işlemleri için Techizat ve sarf ürünleri Equipment and consumables for Surface processes
1- 16.1.Mekanik Yüzey İşlemleri  Mechanical surface processes
1- 16.1.1.Bilyalı dövme  Shot Peening
1- 16.1.2.Kumlama  Blasting
1- 16.1.3.Taşlama, Çapak alma  Grinding Fettling
1- 16.1.4.Parlatma  Polishing
1- 16.1.5.Aşındırıcı Kesici ürünler Abrasives, Grinding Cutting disks 
1- 16.2.Kimyasal Yüzey İşlemleri  Chemical Surface Processes
1- 16.2.1.Elektro Kimyasal Yüzey İşlemleri  Electrochemical Surface Processes
1- 16.2.2.Galvano teknik, Galvanizleme  Galvanising
1- 16.2.3.Kromatlama, Fosfatlama  Chromating, Phosphating
1- 16.2.4.Eloksal işlemleri  Anodising
1- 17.Dövme Teknolojileri Ekipman Donanımlar  Forging Technologies Plants & Equipment
1- 17.1.Malzeme hazırlama, kesme sistemleri  Metal preparing, cutting
1- 17.2.Malzeme Isıtma, hazırlama besleme sistemleri  Heating, handling, feeding
1- 17.3.Dövme Presleri ve tamamlayıcı ekipmanları  Forging presses, auxiliaries
1- 17.4.Robotlar, Manipülatörler, Otomasyon sistemleri  Robots, Manipulators, Automation
1- 17.5.Dövme kalıpları  Forging Molds, Tools
1- 17.6.Çapak, trim kesme presleri ve kalıpları  Trimming tools & Presses
1- 17.7.Dövme operasyon sıvıları, yağlar  Lubricants for forging process
1- 18.Dövme İçin Metalik Hammaddeleri  Metals for Forging process
1- 18.1.Çelikler  Steels
1- 18.2.Alüminyum ve Hafif Metal Alaşımları  Aluminium & Light Metal alloys
1- 18.3.Bakır alaşımları  Copper alloys
1- 18.4.Diğer Alaşımlar  Other Alloys
1- 19.İleri Teknoloji Metal Prosesleri  High technology metallurgy processes
1- 19.1.Toz Metalürjisi, Sinter Teknolojisi  Sinter, Powder metallurgy
1- 19.2.MIM Metal Injection Molding  MIM – Technology
1- 19.3.3D katmanlı metal üretimi  Additive metallic manufacturing
1- 19.4.Vakum döküm  Vacuum casting
1- 19.5.Hızlı Modelleme 3D Yazıcılar  Rapid prototyping 3D Printing
1- 20.Malzeme Yükleme Kaldırma Taşıma Depolama  Materials handling, transport, storage 
1- 20.1.Endüstriyel kamyonlar, araçlar  Industrial trucks, vehicles
1- 20.2.Vinçler ve ağır yük asansörleri, kaldırma ekipmanları  Cranes, hoists, lifts
1- 20.3.Taşıyıcı, Konveyör sistemleri  Conveying systems
1- 20.4.Bunkerler, silolar ve donanımları  Bunkers, silos, accessories
1- 20.5.Manipülatörler  Manipulators
1- 20.6.Endüstriyel robotlar  Industrial robots
1- 20.7.Tartım ölçüm sistemleri  Industrial Weighing, Scales
1- 21.Araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri  R&D, Consulting, Training
1- 22.Döküm tesisleri; anahtar teslim kurulum, planlama, inşa ve mühendislik hizmetleri  Foundry plants, Turnkey installation, planning, construction, engineering
1- 23.Temsilciler, tüccarlar  Representatives, Traders
1- 24.İlgili kuruluşlar ve medya  Related Associations, Press, Media

DEMİR & ÇELİK ÜRETİMİ / IRON & STEEL PRODUCTION →

2DEMİR & ÇELİK ÜRETİMİ  IRON & STEEL PRODUCTION
2- 1.Hammadde ve şarj malzemeleri işleme tesisler, ekipmanları  Plant and equipment for processing primary, charge and raw materials
2- 1.1.Cevher, kok ve diğer hammaddelerin taşınması  Handling of ores, coke and other prime materials
2- 1.2.Cevher hazırlama tesisleri  Ore dressing plants
2- 1.3.Kömür hazırlama tesisleri  Coke preparation
2- 1.4.Peletleme tesisleri  Pelletizing plants
2- 1.5.Sinterleme tesisleri  Sintering plants
2- 1.6.Briketleme tesisleri  Briquetting plants
2- 1.7.Kok fabrikası  Coke oven plants
2- 1.8.Hurda hazırlama tesisleri  Scrap preparation plants
2- 2.Metalik şarj malzemeleri  Metallic charge materials
2- 2.1.Cevherler  Ores
2- 2.2.Hurdalar  Scrap
2- 2.3.Ferro alaşımlar  Ferroalloys
2- 2.4.Alaşımlama metalleri ve ön alaşımlar  Alloying metals, master alloys
2- 2.5.Aşılayıcılar  Inoculants
2- 3.Demir üretimi için tesisler ve ekipmanlar  Plant and equipment for iron making
2- 3.1.Yüksek fırın tesisleri  Blast furnace plants
2- 3.2.Direkt redüksiyon tesisleri  Direct reduction plants
2- 3.3.İzabe ve redüksiyon tesisleri  Smelting reduction plants
2- 3.4.Fırın şarj ve kömür enjeksiyon tesisleri  Burden plant, coal injection plant
2- 3.5.Bileşenler ve yardımcı ekipmanlar  Components, ancillary equipment
2- 4.Çelik üretimi için tesisler ve ekipmanlar  Plant and equipment for steel making
2- 4.1.Basic oksijen fırınları  Basic oxygen furnaces
2- 4.2.Elektrikli çelik üretimi  Electric steel production
2- 4.3.İkincil metalürji  Secondary metallurgy
2- 4.4.Özel prosesler AOD  Specific processes AOD
2- 4.5.Kükürt giderme  Desulphurisation
2- 4.6.Paslanmaz çelik, Yüksek alaşımlı çelik üretimi  Stainless & Alloyed steel production
2- 4.7.Bileşenler ve yardımcı ekipmanlar  Components, ancillary equipment
2- 5.Ergimiş çelik dökümü için tesisler, ekipmanlar  Plants, equipment for casting and pouring of molten steel
2- 5.1.İngot döküm tesisleri  Ingot casting plants
2- 5.2.Kontinü döküm tesisleri  Continuous casting plants
2- 5.3.Nete yakın biçimde döküm  Near-net-shape casting
2- 5.4.Özel prosesler  Specific processes
2- 5.5.Bileşenler ve yardımcı ekipmanlar  Components, ancillary equipment
2- 6.Refrakterler, İzolasyon malzemeleri  Refractories and insulators
2- 6.1.Refrakter malzemeler ve ürünler, izolasyon malzemeleri  Refractory materials and products, insulating materials
2- 6.2.Ergitme ve döküm ekipmanlarının refrakterlenmesi için ekipmanlar  Equipment for the lining of melting and pouring equipment
2- 7.Isı Mühendisliği  Heat Engineering
2- 7.1.Isıl işlem fırınları ve ekipmanları  Heat treatment ovens and equipment
2- 7.2.Isıl işlem prosesleri için diğer tesisler  Equipment of heat Treatment processes
2- 7.3.Brülörler, ısıtıcılar ve kontrolörleri  Burners, Heaters and Controllers
2- 7.4.Yağlar ve tuzlar  Oils and Salts
2- 8.Çeliklerin şekillendirilmesi için tesisler ve ekipmanlar  Plant, equipment for shaping of steel
2- 8.1.Steckel haddesi  Steckel mills
2- 8.2.Sıcak yassı haddesi  Hot strip mills
2- 8.3.Kombine yassı kütük dökümü ve haddehaneler  Combined thin slab casting and Rolling mills
2- 8.4.Levha haddesi   Plate rolling mills
2- 8.5.Kütük ve yarı mamul haddeleri  Billet and semi-finished product rolling mills
2- 8.6.Sıcak hadde merdaneleri  Rolls for hot rolling mills
2- 8.7.Soğuk hadde merdaneleri  Cold rolling mills
2- 8.8.Soğuk şekillendirme sistemleri  Cold forming technology, plants, machines
2- 8.9.Hadde, Roll forming teknolojileri  Roll forming Technologies, plants, machines
2- 9.Çevre koruma, Atık bertaraf, Gaz temizleme sistemleri  Environmental protection and disposal, gas purification
2- 9.1.Endüstriyel güvenlik ekipmanları,  Industrial safety tools and equipment
2- 9.2.Toz giderme, gaz temizleme, Filtreler  Dust extraction fume filters, gas purification
2- 9.3.Havalandırma ekipmanları Egzoz Emiş sistemleri  Ventilation plants Ducts and chimneys
2- 9.4.Geri dönüşüm, atık bertaraf ekipmanları  Recycling, disposal plants
2- 9.5.Rejenerasyon tesisleri  Regeneration plants
2- 9.6.Atık yönetimi, atık su temizlenmesi  Waste management and wastewater cleaning
2- 9.7.Gürültü önleyici kurulumlar  Noise- protecting installation
2- 9.8.Yardımcı ekipmanlar  Auxiliary equipment
2- 10.Endüstriyel yağlar  Industrial Lubricants, Oils, Greases
2- 10.1.Hidrolikler  Hydraulic fluids, oils
2- 10.2.İşleme Yağları  Machining lubricants
2- 10.3.Bakım Yağları endüstriyel gres yağları  Maintenance Lubricants
2- 10.4.Isıl işlem yağları  Heat treatment oils
2- 11.Hurda İşleme Proses ve Ekipmanları  Scrap processes & Equipment
2- 11.1.Hurda ayırma tesisleri, makinaları  Scrap separation plants
2- 11.2.Hurda temizleme, ayrıştırma tesisleri  Scrap cleaning, sorting plants
2- 11.3.Hurda presleri, paketleme sistemleri  Scrap presses, balers
2- 12.Proses kontrol ve bilgi işlem  Process Monitoring, Control, Computing 
2- 12.1.Elektriksel ekipmanlar ve donanım  Electrical equipment
2- 12.2.Proses kontrol teknikleri ve otomasyon  Process control technique, automation
2- 12.3.Veri Toplama, işleme, donanım ve yazılımları  Data acquisition, process, analyse software
2- 12.4.Simülasyon, Hesaplama yazılımları  Simulation, Optimisation, Calculation software
2- 12.5.Mühendislik ve teknik destek  Engineering, technical support
2- 12.6.4.0, e-işletme, e-ticaret, BT çözümleri  Ind 4.0, e-business, e-trade, IT solutions 
2- 13.Kontrol sistemleri, ölçme, test ve analiz  Test, Analyse Control systems
2- 13.1.Fiziksel özellikler ve miktar ölçüm ekipmanları  Monitoring Physical properties, count & weight 
2- 13.2.Sıcaklık ölçme ve termal analiz ekipmanları  Temperature Measurement, Thermal analyse equipment
2- 13.3.Metalografik Malzeme Testi makinaları  Material test, analyse equipment 
2- 13.4.Tahribatsız muayene ekipmanları  Non Destructive test equipment
2- 13.5.Analiz ve Laboratuvar ekipmanları  Analysis & Laboratory equipment 
2- 14.Malzeme Yükleme Kaldırma Taşıma Depolama  Materials handling, transport, storage 
2- 14.1.Endüstriyel kamyonlar, araçlar  Industrial trucks
2- 14.2.Vinçler ve ağır yük asansörleri, kaldırma ekipmanları  Cranes, hoists, lifts
2- 14.3.Taşıyıcı, Konveyör sistemleri  Conveying systems
2- 14.4.Bunkerler, silolar ve donanımları  Bunkers, silos, accessories
2- 14.5.Manipülatörler  Manipulators
2- 14.6.Endüstriyel robotlar  Industrial robots
2- 15.Metalürji tesisleri ve haddehaneler için çeşitli ekipmanlar  Miscellaneous equipment for metallurgical plants and rolling mills
2- 15.1.Kaldırma ve taşıma sistemleri   Lifting, conveying systems
2- 15.2.Güç iletim mühendisliği (akışkan teknolojileri dahil)  Power transmission engineering, inc. Fluid technology
2- 15.3.Ulaşım ve depolama metodları  Transport and storage techniques
2- 15.4.Bakım ve onarım ekipmanları  Maintenance and repair equipment
2- 15.5.Isı korunma ve izolasyon malzemeleri  Thermal protection & insulation materials
2- 15.6.İşletim ve yardımcı ekipmanlar  Operating and ancillary materials
2- 16.Yardımcı sistemler  Auxilary equipment 
2- 16.1.Basınçlı hava ve gaz tesisat ve aksesuarları  Pressurised air and gas installations
2- 16.2.Filtreler ve filtre malzemeleri  Filter systems, spares, consumables
2- 16.3.Endüstriyel Soğutma sistemleri  Industrial Cooling
2- 17.Demir ve Çelik Ürünleri  Iron and Steel Products 
2- 18.Temsilciler ve tüccarlar  Represantatives Traders
2- 19.Demir Çelik tesisleri anahtar teslim kurulum, planlama, inşaa ve mühendisliği  Iron & Steelmills turnkey installations, planning construction engineering
2- 20.Araştırma, danışmanlık, planlama, finans ve diğer servisler  R&D, Consulting, Training
2- 21.Eğitim, İlgili Kuruluşlar ve Medya Academics, Training, Related Associations, Press, Media

DEMİR DIŞI METALURJİ TESİSLERİ / NON-FERROUS METALLURGICAL PLANTS →

DEMİRDIŞI METALURJİ TESİSLERİ  NON-FERROUS METALLURGICAL PLANTS
3- 1.Hammadde ve şarj işleme tesisleri, ekipmanları  Plants & Equipment for processing primary charge and raw materials
3- 1.1.Cevher kok ve diğer hammaddelerin taşınması  Handling of ores, coke and other prime material
3- 1.2.Cevher hazırlama tesisleri  Ore dressing
3- 1.3.Kömür hazırlama tesisleri  Coke preparation
3- 1.4.Peletleme tesisleri  Pelletizing plants
3- 1.5.Sinterleme tesisleri  Sintering plants
3- 1.6.Briketleme tesisleri  Briquetting plants
3- 1.7.Kok fabrikası  Coke oven plants
3- 1.8.Hurda hazırlama tesisleri  Scrap preparation plants
3- 2.Metalik şarj malzemeleri  Metallic charge materials
3- 2.1.Cevherler  Ores
3- 2.2.Hurdalar  Scraps
3- 2.3.Metal alaşımlar  Metallic Alloys
3- 2.4.Alaşımlama metalleri ve ön alaşımlar  Alloying metals & Prime Alloys
3- 2.5.Aşılayıcılar  Inoculants
3- 3.Demirdışı Metal üretimi için tesisler, ekipmanlar  Plant and equipment for non-ferrous metal production
3- 3.1.Ergitme teknolojileri  Melting Technologies
3- 3.2.Redüksiyon tesisleri  Reduction Plants
3- 3.3.Rafinasyon tesisleri  Refining plants
3- 3.4.İzabe tesisleri  Smelting plants
3- 3.5.Hidrometalurji, Elektrokimya, Elektro Metalurji  Hydro metallurgy, Electrochemistry, Electrometallurgy
3- 3.6.Aluminyum geri kazanımı geri dönüşümü  Aluminium recycling
3- 3.7.İkincil metalürji  Secondary metallurgy
3- 3.8.Özel prosesler  Special processes
3- 3.9.Bileşenler ve yardımcı ekipmanlar  Components, Ancillary equipment
3- 4.Ergimiş metal dökümü için tesisler, ekipmanlar  Plants, equipment for casting and pouring of molten metal
3- 4.1.İngot döküm tesisleri  Ingot casting plants
3- 4.2.Kontinü döküm tesisleri  Continuous casting plants
3- 4.3.Nete yakın biçimde döküm  Near net shape casting plants
3- 4.4.Şerit döküm  Strip casting
3- 4.5.Kum, metal kalıp döküm  Sand, Mould casting 
3- 4.6.Özel prosesler  Special processes
3- 4.7.Bileşenler ve yardımcı ekipmanlar  Components, ancillary equipment
3- 5.Refrakterler, izolasyon malzemeleri  Refractories and insulators
3- 5.1.Refrakter malzemeler ve ürünler, izolasyon malzemeleri   Refractory materials and products, insulating materials
3- 5.2.Ergitme ve döküm ekipmanlarının refrakterlenmesi için ekipmanlar  Equipment for the lining of melting and pouring equipment
3- 6.Isı Mühendisliği  Heat Engineering
3- 6.1.Isıl işlem fırınları ve ekipmanları  Heat treatment ovens and equipment
3- 6.2.Isıl işlem prosesleri için diğer tesisler  Equipment of heat Treatment processes
3- 6.3.Brülörler, ısıtıcılar ve kontrolörleri  Burners, Heaters and Controllers
3- 6.4.Yağlar ve tuzlar  Oils and Salts
3- 7.Demirdışı metallerin şekillendirilmesi için sistemler ve tesisler  Plants, equipment for shaping of non ferrous metals
3- 7.1.Sıcak hadde  Hot Rolling mills
3- 7.2.Soğuk hadde  Cold Rolling mills
3- 7.3.Folyo haddesi  Foil Rolling mills
3- 7.4.Tel haddesi  Wire mills
3- 7.5.Şerit, Levha işleme  Strip process lines 
3- 7.6.Kaplama ve bitirme hatları  Dressing, Coating & Finishing plants
3- 7.7.Dövme, ekstrüzyon ve çekme makineleri  Forging, extrusion, drawing machines 
3- 7.8.Tavlama ve Isıl işlem fırınları  Reheating and heat-treating furnaces
3- 7.9.Sıcak hadde merdaneleri  Rolls for hot mills
3- 7.10.Soğuk hadde merdaneleri  Rolls for cold mills
3- 7.11.Soğuk şekillendirme sistemleri  Cold forming technology, plants, machines
3- 7.12.Hadde, Roll forming teknolojileri  Roll forming Technologies, plants, machines
3- 7.13.Bileşenler ve yardımcı ekipmanlar  Components, ancillary equipment
3- 8.Çevre koruma, Atık bertaraf, Gaz temizleme sistemleri  Environmental protection, disposal, gas purification 
3- 8.1.Endüstriyel güvenlik ekipmanları,  Industrial safety tools and equipment
3- 8.2.Toz giderme ve gaz temizleme Filitreler  Dust extraction fume filters, gas purification
3- 8.3.Havalandırma ekipmanları Egzoz Emiş sistemleri  Ventilation plants Ducts and chimneys
3- 8.4.Geri dönüşüm, atık bertaraf ekipmanları  Recycling, disposal plants
3- 8.5.Rejenerasyon tesisleri  Regeneration plants
3- 8.6.Atık yönetimi, atık su temizlenmesi  Waste management and wastewater cleaning
3- 8.7.Gürültü önleyici kurulumlar  Noise- protecting installation
3- 8.8.Yardımcı ekipmanlar  Auxiliary equipment
3- 9.Endüstriyel yağlar  Industrial Lubricants, Oils and Greases
3- 9.1.Hidrolik akışkanlar  Hyrdaulic fluids, oils
3- 9.2.İşleme Yağları  Machining lubricants
3- 9.3.Bakım Yağları endüstriyel gres yağları  Maintenance Lubricants
3- 9.4.Isıl işlem yağları  Heat treatment oils
3- 10.Hurda İşleme Proses ve Ekipmanları  Scrap processes, equipment
3- 10.1.Hurda ayırma tesisleri, makinaları  Scrap separation plants
3- 10.2.Hurda temizleme, ayrıştırma tesisleri   Scrap cleaning, sorting plants
3- 10.3.Hurda presleri, paketleme sistemleri   Scrap presses, balers
3- 11.Elektrik mühendisliği, Proses kontrol, Bilgi işlem  Process Monitoring, Control, Computing
3- 11.1.Elektriksel ekipmanlar ve donanım  Electrical equipment
3- 11.2.Proses kontrol teknikleri ve otomasyon  Process control technique, automation
3- 11.3.Veri Toplama, işleme, donanım, yazılımları  Data acquisition, process, analyse, software
3- 11.4.Simülasyon, Hesaplama yazılımları  Simulation, Optimisation, Calculation software  
3- 11.5.Mühendislik ve teknik destek  Engineering, technical support
3- 11.6.4.0, e-işletme, e-ticaret, BT çözümleri  Ind 4.0, e-business, e-trade, IT solutions
3- 12.Kontrol sistemleri, ölçme, test ve analiz  Tests, Analyse, Control systems
3- 12.1.Fiziksel özellikler ve miktar ölçüm ekipmanları  Monitoring Physical properties, count & weight
3- 12.2.Sıcaklık ölçme ve termal analiz ekipmanları  Temperature Measurement, Thermal analyse equipment
3- 12.3.Metalografik Malzeme Testi makinaları  Material test, analyse equipment 
3- 12.4.Tahribatsız muayene ekipmanları  Non Destructive test equipment
3- 12.5.Analiz ve Laboratuvar ekipmanları  Labs & Analytical Instruments
3- 13.Demir dışı metalürji tesisleri için çeşitli ekipmanlar  Miscellaneous equipment for non ferrous metallurgy plants
3- 13.1.Kaldırma ve taşıma sistemleri   Lifting, conveying systems
3- 13.2.Güç iletim mühendisliği (akışkan teknolojileri dahil)  Power transmission engineering, inc. Fluid technology 
3- 13.3.Ulaşım ve depolama metodları  Transport and storage techniques
3- 13.4.Bakım ve onarım ekipmanları  Maintenance and repair equipment
3- 13.5.Isı korunma ve izolasyon malzemeleri  Thermal protection & insulation materials
3- 13.6.İşletim ve yardımcı ekipmanlar  Operating and ancillary materials
3- 14.Malzeme Yükleme Kaldırma Taşıma Depolama  Materials handling, transport, storage 
3- 14.1.Endüstriyel kamyonlar, araçlar  Industrial trucks, vehicles
3- 14.2.Vinçler ve ağır yük asansörleri, kaldırma ekipmanları  Cranes, hoists, lifts
3- 14.3.Taşıyıcı, Konveyör sistemleri  Conveying systems
3- 14.4.Bunkerler, silolar ve donanımları  Bunkers, silos, accessories
3- 14.5.Manipülatörler  Manipulators
3- 14.6.Endüstriyel robotlar  Industrial robots
3- 15.Yardımcı sistemler  Auxilary equipment
3- 15.1.Basınçlı hava ve gaz tesisat ve aksesuarları  Pressurised air and gas installations
3- 15.2.Filtreler ve filtre malzemeleri  Filter systems, spares, consumables
3- 15.3.Endüstriyel Soğutma sistemleri  Industrial Cooling
3- 16.Metalik Hammaddeler  Metallic Materials
3- 16.1.Bakır Ürünleri   Copper products
3- 16.2.Alüminyum Ürünleri  Aluminium products 
3- 16.3.Çinko Ürünleri  Zinc products
3- 16.4.Magnezyum ürünleri  Magnesium products
3- 16.5.Kalay Ürünleri  Tin products
3- 16.6.Kurşun Ürünleri  Lead products
3- 16.7.Diğer metaller  Other metals
3- 17.Temsilciler ve tüccarlar  Representatives, Traders
3- 18.Metalurji tesisleri; anahtar teslim kurulum, planlama, inşa ve mühendislik  Non Ferrous Metallurgy plants, Turnkey Installation, Planning, Construction, Engineering
3- 19.Araştırma, danışmanlık, planlama, finans ve diğer servisler  R&D, Consulting, Training
3- 20.Eğitim, ilgili kuruluşlar ve medya  Academics, Training Related Associations and Press

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ / CASTING TECHNOLOGY →

1DÖKÜM TEKNİKLERİ  CASTING TECHNOLOGIES
1- 1.Kum Kalıba Döküm  Sand Casting
1- 1.1.El ile Kalıplama  Hand Moulding
1- 1.2.Makine İle Kalıplama  Machine Moulding
1- 1.2.1.Derecesiz Kalıplama  Flaskless Moulding
1- 1.2.2.Yatay Kalıplama  Horizontal Moulding
1- 1.2.3.Kabuk kalıplama  Shell Molding
1- 2.Kaybolan Köpük kalıp  Lost Foam
1- 3.Kokil, Metal Kalıba Döküm  Die casting
1- 3.1.Santrifüj Dökümler  Centrifugal castings
1- 3.2.Gravity Döküm  Gravity casting
1- 3.3.Yüksek Basınçlı Döküm  High Pressure Die casting
1- 3.4.Alçak Basınçlı Döküm  Low Pressure Die casting
1- 3.5.Sürekli Döküm  Continuous Casting
1- 4.Hassas Döküm  Investment, Precision Casting
1- 5.Ağır Dökümler  Heavy Castings
2DÖKÜLEN METAL TÜRLERİ  CASTED METAL TYPES
2- 1.Pik döküm  Iron Castings
2- 2.Sfero  Nodular Castings
2- 3.Çelik  Steels Castings
2- 4.Temper, ADI, SiMo  Malleable, ADI, SiMo Castings
2- 5.Bakır ve Alaşımları  Copper Alloyed castings
2- 6.Alüminyum ve Alaşımları  Aluminium alloyed castings
2- 7.Çinko ve Alaşımları  Zinc alloyed castings
2- 8.Magnezyum ve Alaşımları  Magnesium alloyed castings
2- 9.Diğer Alaşımlar  Other Metal castings
3DÖKÜMHANELERDE KATMA DEĞERLİ İŞLEMLER  VALUE ADDED PROCESSES IN FOUNDRIES
3- 1.Dökümlerin Isıl İşlemi  Heat treatment
3- 2.Dökümlerin talaşlı işlenmesi  Machining
3- 3.Kalıp & Model Yapımı  Tool & Mould Making
4Akademi, İlgili Kuruluşlar, Dernekler, Medya  Academics, Training, Related Associations, Press