Genel Profil

Metal işçiliği ve metal üretim endüstrileri Türkiye’nin en eski meslek alanlarındandır. Metalik madenler Türkiye de değişik bölgelerde bulunur. Demir cevheri, Bakır madenleri, Boksit ve Krom madenleri işletilmekte, bu metalik madenler metalurji tesislerinde metale dönüşür.

Türk çelik endüstrisi Dünya’da 8. Avrupa’da 2. Büyüklükte olup 50 milyon ton/yıl ham çelik kapasitesi vardır. Türk çelik sanayi, 3 Yüksek fırınlı Entegre tesis, 25 elektrik ark ve 7 endüksiyon ocaklı tesis ile 2019 yılında 34 milyon ton üretim gerçekleşmiştir.

Çeliğe değer katan yatırımlar sürekli artmakta, modern, yüksek verimli, uzun, çubuk, tel ve yassı levha çelik haddehaneleri ile üretimin kalitesi ve değeri artırılmaktadır. İnce, yassı çelik sac alanında üretim ve katma değer yatırımları devam etmekte olup, çelik servis merkezleri ile sanayinin talebi olan nitelikli çelik ürünleri üretilmektedir. Galvanizli çelik saç, saç profiller ve borular, yapısal çelikler alanında büyüme sürmektedir.

Bakır, alüminyum, krom Türkiye’de cevherden üretilmektedir. Türkiye önemli krom cevheri ihracatçısıdır.

Metallere en eski şekil vermek metodu olan döküm ve dövmenin Türkiye topraklarında 7000 yıl geçmişi vardır. Türk döküm sektörü Dünya da 11, Avrupa’da 3. Büyüklüğe ulaşmıştır. Avrupa’nın en büyük döküm ihracatçısıdır. Pik, sfero, temper dökümhaneleri, küresel otomotiv sektörü başka olmak üzere, makine, yapı, ulaştırma, savunma, madencilik gibi ana sektörlere çok çeşitli kalite, boyut ve miktarlarda üretim yapmakta dünyanın birçok sanayi ülkesine ihracat yapmaktadır. Döküm alıcıları için Türkiye önemli bir tedarik ülkesidir.

Türk çelik döküm sektörü de Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi olarak, maden ve toprak makinaları, çimento, makine, ulaştırma, savunma, havacılık, demir-çelik, enerji gibi ana sanayilerin stratejik üretici olmuş, Amerika kıtası dahil tüm dünyaya ham ve işlenmiş çelik döküm ihraç etmektedir.

Metal dövme firmaları modern yatırımları ile metalleri şekillendirerek endüstrilerin ihtiyacına cevap vermektedir. Türk Dövme sektörünün büyüyen üretim kapasitesi ile rekabetçiliği yükselmiş Avrupa ana sanayileri için önemli bir tedarikçi durumuna gelmiştir. Çelik dövme, bakır dövme, alüminyum dövme proseslerine ilave, ısıl işlem, mekanik ve kimyasal yüzey işlemler ile katma değeri yüksek metalik dövme sektörü büyümektedir.

Metalürjinin önemli bir dalı olan metal ısıl işlemleri alanında Türkiye’de çelik dökümhaneleri başta olmak üzere çelik ürünlerin ve kalıp çeliklerinin ısıl işlemi teknolojik tesislerde yapılmaktadır. Teknoloji, kapasite ve verimlilik yatırımları ile metal ısıl işlem sanayi gelişmektedir.

Yüksek ısı proseslerinin önemli bileşenlerinden olan refrakter /yalıtım malzemeleri metalürji sektöründe kullanılmaktadır. Ergitme tesislerinde, Ocaklarda, Fırınlarda, potalarda, döküm makinelerinde çok değişik özelliklerde yalıtım malzemeleri kullanılmakta ve üretilmektedir.

Döküm, Basınçlı döküm, dövme, hadde, ekstrüzyon gibi metal şekillendirme proseslerinin temeli olan model ve kalıp teknolojisi, malzemeleri, prosesleri, tasarımı, ısıl işlemi gibi bileşenleri ile sektörün önemli bileşenidir. Bazı tesisler kendi kalıp teknolojisine sahip iken, birçok kalıp üreticisi de Türk ve yabancı işletmeler için kalıp üretimi yapmaktadır. Kalıp çelikleri, mekanik işlemleri, ısıl işlemleri, montajı, kalıp tasarımı, kalıp tamiri ve bakımı önemli bir endüstri yeteneğidir.

Alüminyum son dönemlerin en parlayan metal teknolojisi olarak genişleyen tüketim taleplerini karşılamak üzere üretim teknolojileri de gelişerek ekstrüzyon, hadde, yüksek basınçlı döküm, alçak basınçlı döküm, kum döküm, dövme prosesleri ile işlenmektedir. Türk alüminyum sanayi 2 milyon ton uzun, yassı ve tel çubuk üreterek dünyanın tüm ülkelerine ihracat yapmaktadır. Aluminyum ve Zamak alaşımları ile yüksek basınçlı döküm alanında Türkiye de 500 ün üzerinde işletme bulunmakta, otomobil gövde parçalarından, beyaz eşyaya, savunma ve havacılık sanayiine, inşaat, mobilya, demiryolları ve birçok alanda kullanılan ürünleri üretmektedirler. Türkiye, Aluminyum alaşımlı araç jantı üretiminde Dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır.

Türk döküm makinası üreticileri yüksek basınçlı döküm makinaları, robotlar ve otomasyon bileşenleri ile verimlilikleri ve hacimleri artarak yeni yatırımların rekabetini artırmaktalar. Kum mikserleri, elekler, kalıp kumu geri dönüşüm tesisleri, reçine mikserleri, kalıplama makinaları ve hatları, kalıp bozma hatları, kumlama ve temizleme hatları, kum tesisleri üretimleri yapılmaktadır.

Türkiye’nin tüm bölgelerine yayılmış döküm tesislerinin üretim ve sarf malzemelerinin çoğunluğu yurt içindeki üreticilerden temin edilmektedir. Silis Kalıp kumu, Olivin kumu, Kromit kumu, maça kumu, Alfaset, Furan, CO2 reçineleri, kalıp ve maça boyaları, ekzotermik besleyiciler, filtreler, seramik yolluklar, pota ve ocak astarları gibi malzemeler sektörün ana girdileri arasındadır.

Metalurji sektörünün alaşım metalikleri, ferro silikon, ferro mangan, ferro siliko mangan, ferro siliko magnezyum, ferro krom, ferro phosphor, ferro titanyum, ferro niobyum, ferro molibden, ferro boron, ferro tungsten, ferro vanadyum, kobalt, kalay, kurşun, silikon metal, magnezyum, mangan, nikel endüstrinin talep ettiği formlarda kullanılmaktadır. Bunların dışında demir cevheri, metalürjik kömür, grafit, hematit piki, sfero piki, çelik piki kullanılmaktadır.

Metalurji sektöründe üretilen malzeme özelliklerinin kalitesinin tespitinde metalografi teknikleri kullanılır. Yapının tespiti için numune hazırlama cihazları, görüntüleme aygıtları, tahribatsız ve tahribatlı muayene cihazları, çekme kopma cihazları, spektrometre cihazları ve kimyasal testler yapılmaktadır.

Metaller sonsuz kere dönüştürülebilme yeteneğine sahip olduğundan kullanım süresini tamamlamış olanlar toplanıp ergitilip metalürjik prosesler ile tekrar kullanılmaktadır. Doğal kaynakların verimli kullanımı için metal geri dönüşümü günümüzün teşvik edilen ve öne çıkan alanlarından biridir. Çelik üretimi, alüminyum sanayi ve döküm sektörleri metal hurdalarını en verimli şekilde ekonomiye değer katmaktadırlar.

Fuarlar;

ANKIROS – 15. Uluslararası  Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı Global Metalurji, Döküm, Demir Çelik ve Demir-Dışı Metaller Sektörlerini 10-12 Haziran 2021 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – İstanbul’da bir kez daha buluşturacak.

Dünyada saygın metal fuarları arasında başı çeken ANKIROS’de her fuar olduğu gibi yoğun bir katılım ve ziyaretçi fuar çatısı altında buluşacaktır. Bu önemli metalürji fuarında Türk Demir- Çelik sektör firmaları, ANNOFER özel bölümü ile de Demirdışı Metal sektörleri son teknoloji ürün, hammadde ve hizmetlerini sergileyecek.

TURKCAST’de ise Türkiye’den ve dünyadan saygın Dökümhaneler, Enjeksiyon Döküm firmaları, Çelik Dövmeciler ve Türk Döküm Sektörünü temsilen Tüdoksad üyeleri ile birlikte fuarda Türk Döküm sektörün gücünü ve yeniliklerini 11.Uluslarası Döküm Kongresi ile katılımcılar, ziyaretçiler ve delegelerle paylaşacak.

ANKIROS aynı zamanda METEM – TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi’nin düzenleyeceği 20.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. Bu etkinlikte demir çelik, demirdışı metaller ve döküm sektörlerinin ulusal ve uluslararası kuruluşlar, delegeler üç gün boyunca sektöre katkı vermek amacıyla Ankiros çatısı altında bir araya gelecekler.

Döküm dünyasında çok önemli bir yere sahip olan Türk döküm sektörü, TURKCAST’ye yoğun ilgi göstermiş olup alanların şimdiden dolmasını sağlamışlardır. Bu ilgi TURKCAST’nin Türk döküm sektörünün dünyaya açılan penceresi olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Döküm üreticilerinin ilgisi sayesinde yeni bir hol fuara kazandırılmış olup oluşan talebe hızla karşılık vermektedir.

Demir ve Çelik Döküm Sektörleri ürettiği sfero döküm, pik döküm, çelik döküm ve temper dökümden oluşan dört önemli kol ile savunma, otomotiv, makina, demir çelik sanayi, madencilik, dayanıklı tüketim, havacılık gibi sektörlerle çözüm ortağı konumundadır.

Dökümhaneler farklı üretim metotlarına sahip olmakla birlikte bunlar; metal ergitme, maça imalatı, ısıl işlem, kalıplama, taşlama, kum imalatı, temizleme ve kaplamadan oluşmaktadır.