YAKUT METALURJİ VE GERİ KAZANIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

YAKUT METALURJİ VE GERİ KAZANIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
H3-E150

Web:

Telefon / Phone: 90 276 266 71 99
Faks / Fax: 90 276 266 71 98
Adres / Address: UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. 116.CADDE.NO:485 UŞAK / tÜRKİYE TURKEY
Stand No: H3-E150
Product Categories:
ANK|1- ANK-1- DÖKÜMHANE TEKNOLOJİLERİ | TECHNOLOGIES FOR FOUNDRIES
ANK|1- 5.5. ANK-1- 5.5. Besleyici, filtre elemanları (örtü bileşenleri, kırıcı maça, filtreler, süzgeç, elekler, egzotermik malzemeler, soğutma elemanları, yalıtım levhaları)
ANK|1- 19.1. ANK-1- 19.1. Toz Metalürjisi, Sinter Teknolojisi | Sinter, Powder metallurgy
AF|3- ANN-3- DEMİRDIŞI METALURJİ TESİSLERİ | NON-FERROUS METALLURGICAL PLANTS
AF|3- 3.6. ANN-3- 3.6. Aluminyum geri kazanımı geri dönüşümü | Aluminium recycling
AF|3- 16.2. ANN-3- 16.2. Alüminyum Ürünleri | Aluminium products
YAKUT obtains secondary Aluminum Foil Powder and Granules from laminated aluminum foil waste with his own technology. Our high quality products with superior chemical and physical properties are used in many different areas:
Exothermic: The surface area of ​​our products is larger than atomized powders and the reaction speed is high in exothermic applications.
Master Alloys: Used as binder for aggregation. It is used without damaging the alloy structure compared to artificial binders.
Ferro Alloys and Termite: In alumino termite production of ferro alloys; It is used as a termite welding with iron oxide in the repair of railway rails and steel ingot molds.
Industrial Explosives: It is used in explosives used in the construction and mining industry.
Chemistry: It is used as a reactant in the production of ethylbenzene for the production of aluminum alkali and styrene monomer.
Iron and Steel Applications: It is used as a binder in oxidizing and slag cleaner deposits.
YAKUT, kendine ait teknolojisiyle lamine alüminyum folyo atıklardan ikincil Alüminyum Folyo Tozu ve Granülleri elde etmektedir. Üstün kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip, yüksek kaliteli ürünlerimiz, birçok farklı alanda kullanılmaktadır:
Ekzotermik: Ürünlerimizin yüzey alanı atomize tozlara göre geniştir ve ekzotermik uygulamalarda tepkime hızı yüksektir.
Master Alaşımlar: Bağlayıcı olarak biriketleme amaçlı kullanılmaktadır. Yapay bağlayıcılara göre alaşım yapısını bozmadan kullanılır.
Ferro Alaşımları ve Termit: Ferro alaşımlarının alümino termit üretiminde; demir yolu rayları ve çelik külçe kalıp onarımında demir oksit ile termit kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Endüstriyel Patlayıcılar: İnşaat ve madencilik sektöründe kullanılan patlayıcılarda kullanılmaktadır.
Kimya: Alüminyum alkali üretiminde ve stiren monomeri üretimi için etilbenzen üretiminde reaktan olarak kullanılmaktadır.
Demir Çelik Uygulamaları: Oksit giderici ve cüruf temizleyici biriketlerde bağlayıcı olark ku