TSC

TSC
H2-E197

Web:

Telefon / Phone: 1 4187801565
Faks / Fax: 1 4187802354
Adres / Address: 3425 PIERRE-ARDOUIN STREET, QUÉBEC (QC) G1P 0B3 CANADA
Stand No: H2-E197
Product Categories:
AF|3- 3. ANN-3- 3. Demirdışı Metal üretimi için tesisler, ekipmanlar | Plant and equipment for non-ferrous metal production
AF|3- 4. ANN-3- 4. Ergimiş metal dökümü için tesisler, ekipmanlar | Plants, equipment for casting and pouring of molten metal
AF|3- 6. ANN-3- 6. Isı Mühendisliği | Heat Engineering
AF|3- 7. ANN-3- 7. Demirdışı metallerin şekillendirilmesi için sistemler ve tesisler | Plants, equipment for shaping of non ferrous metals
AF|3- 8. ANN-3- 8. Çevre koruma, Atık bertaraf, Gaz temizleme sistemleri | Environmental protection, disposal, gas purification
AF|3- 9. ANN-3- 9. Endüstriyel yağlar | Industrial Lubricants, Oils and Greases
AF|3- 10. ANN-3- 10. Hurda İşleme Proses ve Ekipmanları | Scrap processes, equipment
AF|3- 11. ANN-3- 11. Elektrik mühendisliği, Proses kontrol, Bilgi işlem | Process Monitoring, Control, Computing
AF|3- 12. ANN-3- 12. Kontrol sistemleri, ölçme, test ve analiz | Tests, Analyse, Control systems
AF|3- 13. ANN-3- 13. Demir dışı metalürji tesisleri için çeşitli ekipmanlar | Miscellaneous equipment for non ferrous metallurgy plants
AF|3- 14. ANN-3- 14. Malzeme Yükleme Kaldırma Taşıma Depolama | Materials handling, transport, storage
AF|3- 15. ANN-3- 15. Yardımcı sistemler | Auxilary equipment
AF|3- 16. ANN-3- 16. Metalik Hammaddeler | Metallic Materials
TSC was established in 1984 by a team of professors and lecturers at the University College London who were already recognized leaders in the field of Non-Destructive Testing (NDT). Initially, TSC was founded to develop instrumentation and software for the control of test machines. However, following an approach by a consortium of oil majors keen to improve underwater inspection quality and data reliability, TSC began a research and development program that gave birth to the Alternating Current Field Measurement (ACFM®) technique. The subsequent practical and commercial application of ACFM technology significantly advanced the NDT inspection world. TSC, who joined Eddyfi Technologies in 2017, brought ACFM equipment and specialized offshore inspection services to the company.
TSC, 1984 yılında, Tahribatsız Muayene (NDT) alanında halihazırda lider olarak tanınan University College London’da profesörler ve öğretim görevlilerinden oluşan bir ekip tarafından kurulmuştur. Başlangıçta TSC, test makinelerinin kontrolü için ekipman ve yazılım geliştirmek üzere kuruldu. Bununla birlikte, su altı denetim kalitesini ve veri güvenilirliğini iyileştirmek isteyen petrol büyüklerinden oluşan bir konsorsiyumun yaklaşımını takiben, TSC, ACFM tekniğini doğuran bir araştırma ve geliştirme programı başlattı. ACFM teknolojisinin sonraki pratik ve ticari uygulaması, NDT kontrol dünyasında önemli ölçüde ilerletmiştir. 2017 yılında Eddyfi Technologies bünyesine katılan TSC, ACFM ekipmanlarını ve özel offshore muayene hizmetlerini şirkete getirmiştir.