STAS INC

STAS INC
H3-C110

Web:

Telefon / Phone: 1 418 696 0074
Faks / Fax:
Adres / Address: 622, RUE DES ACTIONNAIRES, CHICOUTIMI, QC., CANADA G7J 5A9 CANADA
Stand No: H3-C110
Product Categories:
ANK|1- 1.4. ANK-1- 1.4. Ergitme, bekletme fırın aksesuarları, izabe işlemi | Melting, holding furnace accessories, melt treatment
ANK|1- 4. ANK-1- 4. Ergitme malzemeleri, sarf malzemeleri | Melting materials and consumables
ANK|1- 4.6. ANK-1- 4.6. Flakslar, cüruf yapıcılar | Fluxes, slag forming agents
ANK|1- 5.5. ANK-1- 5.5. Besleyici, filtre elemanları (örtü bileşenleri, kırıcı maça, filtreler, süzgeç, elekler, egzotermik malzemeler, soğutma elemanları, yalıtım levhaları)
ANK|1- 7. ANK-1- 7. Döküm makineleri, ekipmanları | Casting, pouring Machines & Equipment
ANK|1- 8.4. ANK-1- 8.4. Basınçlı döküm makinaları için donanımlar, robotlar | Handling devices, robot automation for die casting plants
ANK|1- 17.1. ANK-1- 17.1. Malzeme hazırlama, kesme sistemleri | Metal preparing, cutting
ANK|1- 20.3. ANK-1- 20.3. Taşıyıcı, Konveyör sistemleri | Conveying systems
AF|3- 3.1. ANN-3- 3.1. Ergitme teknolojileri | Melting Technologies
AF|3- 3.4. ANN-3- 3.4. İzabe tesisleri | Smelting plants
AF|3- 3.7. ANN-3- 3.7. İkincil metalürji | Secondary metallurgy
AF|3- 3.8. ANN-3- 3.8. Özel prosesler | Special processes
AF|3- 4.1. ANN-3- 4.1. İngot döküm tesisleri | Ingot casting plants
AF|3- 4.2. ANN-3- 4.2. Kontinü döküm tesisleri | Continuous casting plants
AF|3- 4.4. ANN-3- 4.4. Şerit döküm | Strip casting
STAS is a world leader in the supply of various equipment to improve the productivity and quality of aluminium. Aluminium producers that can benefit from our technologies range from primary smelters to secondary foundries to aluminium mills and extruders. Our technologies are built to last, innovative and custom -made and operate in over 40 countries. Please visit us at www.stas.com to see the solutions we offer to meet your production objectives.
STAS, alüminyumun verimliliğini ve kalitesini artırmak için çeşitli ekipmanların tedarikinde dünya lideridir. Teknolojilerimizden yararlanabilecek alüminyum üreticileri, birincil izabe tesislerinden ikincil dökümhanelere, alüminyum fabrikalarına ve ekstrüderlere kadar çeşitlilik göstermektedir. Teknolojilerimiz, 40’tan fazla ülkede uzun ömürlü, yenilikçi ve isteğe özel şekilde çeşitlendirilmiştir. Üretim hedeflerinize ulaşmak ve sunduğumuz çözümleri görmek için lütfen www.stas.com adresinden bizi ziyaret edin.