STAS INC

STAS INC
H3-C110

Web:

Telefon / Phone: 1 418 696 0074
Faks / Fax:
Adres / Address: 622, RUE DES ACTIONNAIRES, CHICOUTIMI, QC., CANADA G7J 5A9 CANADA
Stand No: H3-C110
STAS is a world leader in the supply of various equipment to improve the productivity and quality of aluminium. Aluminium producers that can benefit from our technologies range from primary smelters to secondary foundries to aluminium mills and extruders.
STAS, alüminyumun verimliliğini ve kalitesini artırmak için çeşitli ekipmanların tedarikinde dünya lideridir. Teknolojilerimizden yararlanabilecek alüminyum üreticileri, birincil izabe tesislerinden ikincil dökümhanelere, alüminyum fabrikalarına ve ekstrüderlere kadar çeşitlilik göstermektedir.