SHEFFIELD REFRAKTER SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKE

SHEFFIELD REFRAKTER SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKE
H8-B120

Telefon / Phone: 90 216 4665980
Faks / Fax: 90 216 4665984
Adres / Address: ABDURRAHMANGAZI MAHALLESI, EBUBEKIR CADDESI 30/2 SANCAKTEPE 34887 ISTANBUL TURKEY
Stand No: H8-B120
Product Categories:
ANK|2- 3. ANK-2- 3. Demir üretimi için tesisler ve ekipmanlar | Plant and equipment for iron making
ANK|2- 4. ANK-2- 4. Çelik üretimi için tesisler ve ekipmanlar | Plant and equipment for steel making
ANK|2- 5. ANK-2- 5. Ergimiş çelik dökümü için tesisler, ekipmanlar | Plants, equipment for casting and pouring of molten steel
ANK|2- 6. ANK-2- 6. Refrakterler, İzolasyon malzemeleri | Refractories and insulators
ANK|2- 20. ANK-2- 20. Araştırma, danışmanlık, planlama, finans ve diğer servisler | R&D, Consulting, Training
SHR-Germany was established in Germany in 2010. In 2018 , Ferroser started representation in Turkey after Germany, Australia, Poland, Italy, Ukraine, Russia . Sheffield Refrakter San. and Tic. A.S was established in partnership with Ferroser for aiming to attend sector especially with isostatic refractories , system and engineering solutions for close stream.
Isostatic refractories
• Stoppers
• tundish nozzle and tundish submerged nozzles
• tundish nozzle changing system
• ladle shroud
• submerged nozzle
• convertor tap hole
Precasted products
• tundish impact box
• Convertor slag plug
• tundish dams and impact pads
• tundish well block , collector and inner nozzle
Eqipments
• stopper mechanism
• mold level controlling system
• Tundish nozzle changing TC- 12 (slab) system
Gaskets – Ceramic fiber and alkaline wool
EAF Refractories
• Bottom ramming materials
• Precasted delta and roof
• EBT sand
• EBT heart sleeve
SHR-Germany 2010 yılında Almanya’da kuruldu. Almanya,Avusturya,Polonya,İtalya,Ukrayna ve Rusya’dan sonra 2018 yılında Türkiye’de Ferroser temsilciliğinde faaliyetlerine başladı. 2020 yılı Ocak ayında özellikle kapalı döküme yönelik refrakterleri , sistemleri ve mühendislik çözümleri ile sektöre hizmet etmeyi amaçlayan Sheffield Refrakter San. ve Tic. A.Ş. yine Ferroser ortaklığında kuruldu.
İzostatik Refrakterler
• Stopper
• Tandiş nozul ve tandiş daldırma nozullarıTandiş nozul değiştirme sistemi
• Pota ara tüpü
• Daldırma nozulu
• Konvertör döküm deliği
Precasted ürünler
• Tandiş çarpma havuzu
• Konvertör Curuf Tıpası
• Tandiş hazne ve çarpma altlıkları
• Tandiş Çanak Tuğlası,Pota Kollektör ve İç nozullar
Ekipmanlar
• Stopper mekanizması
• Kalıp Seviye kontrol sistemi
• Tandiş nozul değiştirme TC-12 (Slab) sistemi
Gasketler (Seramik elyaf ve alkali yün)
Ark Ocağı Refrakterleri
• Taban Dövme malzemeleri Precasted Delta ve Roof
• Döküm deliği tozu
• Döküm deliği yürek kılıfı