QINGDAO KROPFMUEHL GRAPHITE CO., LTD.

QINGDAO KROPFMUEHL GRAPHITE CO., LTD.
H2-C160

Web:

Telefon / Phone: 86 532 88967156
Faks / Fax: 86 532 88967100
Adres / Address: ROOM 2502, ENTRANCE 2, BUİLDİNG 2, DRAGON PLAZA, NO. 19 MİAOLİNG ROAD LAOSHAN DİSTRİCT QİNGDAO CHINA (PRC)
Stand No: H2-C160
Our know-how Qingdao Kropfmuehl Graphite Co., Ltd. was founded in Year 2000 in P.R.China. It is one subsidiary of the Graphit Kropfmühl group. With our permanent will to create, market proximity, and absolute customer orientation, we have become a trend-setting graphite refiner. On the basis of state-of-the-art and quality-conscious high-technology and in an intensive dialogue with customers and partners, we develop high-quality special products. That our group companies hold shares in mines located in Asia, Europe, Africa secure the supply of raw materials. The leading position of Graphit Kropfmühl AG as an internationally operating, listed graphite specialist is both motivation and obligation for us. Extensive research and development work guarantees a permanent optimisation of our product range and allows us to fulfil specific customer wishes.
Bizim know-how Qingdao Kropfmuehl Grafit Co, Ltd 2000 yılında P.R. Çin kuruldu. Graphit Kropfmühl grubunun bir yan kuruluşudur. Kalıcı yaratma isteğimiz, pazardaki yakınlığımız ve mutlak müşteri odaklılığımızla, trend belirleyici bir grafit arıtıcı olduk. En gelişmiş ve kalite bilincine sahip yüksek teknoloji temelinde ve müşteriler ve ortaklarla yoğun bir diyalog içinde, yüksek kaliteli özel ürünler geliştiriyoruz. Grup şirketlerimizin Asya, Avrupa, Afrika’da bulunan madenlerde hisse sahibi olması hammadde arzını güvence altına alıyor. Graphit Kropfmühl AG’nin uluslararası alanda faaliyet gösteren, listelenmiş bir grafit uzmanı olarak lider konumu bizim için hem motivasyon hem de yükümlülüktür. Kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışmaları, ürün yelpazemizin kalıcı bir optimizasyonunu garanti eder ve belirli müşteri isteklerini yerine getirmemizi sağlar.