PFINDER CHEMIE

PFINDER CHEMIE
H2-E197

Web:

Telefon / Phone: 49 703137010
Faks / Fax: 49 703128500
Adres / Address: RUDOLF-DIESEL-STRASSE 14, 71032 BÖBLINGEN GERMANY
Stand No: H2-E197
Product Categories:
ANK|1- 4.7. ANK-1- 4.7. Ingotlar, hafif metal alaşımlar | Ingot metals, light alloys
ANK|1- 4.8. ANK-1- 4.8. Ingotlar, ağır metal alaşımlar | Ingot metals, heavy alloys
ANK|1- 4.9. ANK-1- 4.9. Ferro alaşımlar | Ferro-alloys
ANK|1- 4.13. ANK-1- 4.13. Pik demirleri | Pig iron
ANK|1- 17.8. ANK-1- 17.8. Dövme ürünleri | Forging products
ANK|1- 18.1. ANK-1- 18.1. Çelikler | Steels
ANK|1- 18.2. ANK-1- 18.2. Alüminyum ve Hafif Metal Alaşımları | Aluminium & Light Metal alloys
ANK|1- 18.4. ANK-1- 18.4. Diğer Alaşımlar | Other Alloys
ANK|2- 13.4. ANK-2- 13.4. Tahribatsız muayene ekipmanları | Non Destructive test equipment
ANK|2- 15.4. ANK-2- 15.4. Bakım ve onarım ekipmanları | Maintenance and repair equipment
AF|3- 12.4. ANN-3- 12.4. Tahribatsız muayene ekipmanları | Non Destructive test equipment
PFINDER is premium manufacturer of consumables for penetrant and magnetic particle testing. Since more than 50 years we offer a complete range of products for all industrial sectors. Furthermore PFINDER is long-term market leader for consumables in series testing in the automotive industry.
PFINDER is pioneer of biodegradable penetrants. Our products have always impressed with their outstanding user-friendliness and exceptional cost effectiveness. With the sustainability campaign GREEN NDT, PFINDER focuses on occupational safety and care for environment.
Our proximity to customers and the development of efficient products make us an innovative and reliable partner. The PFINDER team always strives for well-thought-out solutions that do not only meet customer expectations but exceed them.
PFINDER, penetrant ve manyetik partikül testi için birinci sınıf sarf malzemesi üreticisidir. 50 yılı aşkın süredir tüm endüstriyel sektörler için eksiksiz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca PFINDER, otomotiv endüstrisinde seri testlerde sarf malzemeleri için uzun vadeli pazar lideridir.
PFINDER, biyolojik olarak parçalanabilen penetrantların öncüsüdür. Ürünlerimiz her zaman olağanüstü kullanım kolaylığı ve olağanüstü maliyet etkinliği ile etkilemiştir. Sürdürülebilirlik kampanyası GREEN NDT ile PFINDER, iş güvenliği ve çevre bakımına odaklanıyor.
Müşterilere olan yakınlığımız ve verimli ürünler geliştirmemiz bizi yenilikçi ve güvenilir bir ortak yapmaktadır. PFINDER ekibi her zaman sadece müşteri beklentilerini karşılamakla kalmayıp, onları aşan iyi düşünülmüş çözümler için çabalar.