MITCORP

MITCORP
H2-E197

Web:

Telefon / Phone: 886-3-3287177
Faks / Fax: 886-3-3287176
Adres / Address: 2F, #75, WENHWA 1ST RD., GUISHAN, TAOYUAN 33382, TAIWAN
Stand No: H2-E197
Product Categories:
AF|3- 6. ANN-3- 6. Isı Mühendisliği | Heat Engineering
AF|3- 7. ANN-3- 7. Demirdışı metallerin şekillendirilmesi için sistemler ve tesisler | Plants, equipment for shaping of non ferrous metals
AF|3- 8. ANN-3- 8. Çevre koruma, Atık bertaraf, Gaz temizleme sistemleri | Environmental protection, disposal, gas purification
AF|3- 9. ANN-3- 9. Endüstriyel yağlar | Industrial Lubricants, Oils and Greases
AF|3- 10. ANN-3- 10. Hurda İşleme Proses ve Ekipmanları | Scrap processes, equipment
AF|3- 11. ANN-3- 11. Elektrik mühendisliği, Proses kontrol, Bilgi işlem | Process Monitoring, Control, Computing
AF|3- 12. ANN-3- 12. Kontrol sistemleri, ölçme, test ve analiz | Tests, Analyse, Control systems
AF|3- 13. ANN-3- 13. Demir dışı metalürji tesisleri için çeşitli ekipmanlar | Miscellaneous equipment for non ferrous metallurgy plants
AF|3- 14. ANN-3- 14. Malzeme Yükleme Kaldırma Taşıma Depolama | Materials handling, transport, storage
AF|3- 15. ANN-3- 15. Yardımcı sistemler | Auxilary equipment
AF|3- 16. ANN-3- 16. Metalik Hammaddeler | Metallic Materials
Certified by the well-known vehicle brands Audi, Skoda, VOLVO and Volkswagen, Mitcorp embodies a new approach to non-destructive inspection. We believe that innovative Videoscopes should be accessible to all who need them, challenging the view that reliable and accurate inspection products should be so highly priced that they become impractical for hard working business owners. We believe that the best that technology has to offer should be used to benefit our customers’ practical, everyday business needs. Working closely together with our clients since 2003, Mitcorp is driven by a passion for innovation and has accumulated over 180 patents since becoming independent of the Chung Shan Institute of Science and Technology, Taiwan.
Ünlü araç markaları Audi, Skoda, VOLVO ve Volkswagen tarafından onaylanan Mitcorp, tahribatsız muayeneye yeni bir yaklaşım getiriyor. Yenilikçi Videoskoplara ihtiyaç duyan herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğine inanıyor ve güvenilir ve doğru denetim ürünlerinin çok çalışan işletme sahipleri için pratik olmayacak kadar yüksek fiyatlı olması gerektiği görüşüne meydan okuyoruz. Teknolojinin sunduğu en iyi şeyin, müşterilerimizin pratik, günlük iş ihtiyaçlarına fayda sağlamak için kullanılması gerektiğine inanıyoruz. 2003 yılından beri müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışan Mitcorp, inovasyon tutkusuyla hareket ediyor ve Tayvan’daki Chung Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden bağımsız hale geldiğinden beri 180’den fazla patent almıştır.