MICHENFELDER ELEKTROTECHNIK GMBH & CO.KG

MICHENFELDER ELEKTROTECHNIK GMBH & CO.KG
H2-D200

Web:

Telefon / Phone: 49 (0) 6131910170
Faks / Fax: 49 (0) 61319101717
Adres / Address: AN DER FAHRT 4 D-55124 MAINZ GERMANY
Stand No: H2-D200
Product Categories:
ANK|1- 6.1. 1- 6.1. Kalıp kumu hazırlığı için makine ve teçhizatlar (Mikserler, manyetik ayırıcılar, ölçüm ve kontrol ekipmanları, kum soğutma sistemleri, kum havalandırıcılar, kum hazırlama sistemleri, elekler, eleme makineleri) | Machines and plants for moulding material preparation (mixers, magnetic separators, measuring and control equipment, sand cooling plants, sand aerators, sand preparation plants, sieves, screening machines)

Under ever-increasing competition conditions, a modern foundry now more than ever needs to produce parts perfect and with minimum casting defects. In an ideal sand system, control of sand only in the mixer during a limited time, proved to be deficient and inadequate.
In cooperation with the German sand control units producer Michenfelder Elektrotechnik GmbH, the first and leading manufacturer of control units, Ortadoğu Mineral makes planning of the sand systems, adopts control units and determines those parameters that the moulding sand should have throughout its journey, ensuring it to be stabilized at certain levels.
Bentonite and other components that is worn after meeting with the liquid metal are excellently conditioned and controlled by the units installed on cooler, mixer and moulding line.
In an ideal sand system, stabilisation of moisture at minimum 2 % at cooler outlet and compactability at 40 on the moulding line (not at mixer) is of vital importance.
Günümüz dökümhanelerinde artan rekabet koşullarıyla beraber minimum sakat ve kusursuz parça üretme ihtiyacı artmıştır. İdeal bir kum sisteminde kum kontrolünün sadece mikserde kısıtlı bir sürede yapılması eksik ve yetersizdir.
Ortadoğu Mineral temsilcisi olduğu dünyanın ilk ve lider kontrol ünitesi üreticisi Alman Michenfelder firmasıyla beraber kum sistemlerinin fotoğrafını çeker, planlamasını yapar, kalıp kumunun tüm seyahati boyunca sahip olması gereken parametreleri belirleyerek belli seviyelerde sabitlenmesini sağlar.
Sıvı metalle buluştuktan sonra yıpranan bentonit ve diğer bileşenlerin şartlandırılması ve kontrolü soğutucu, mikser ve kalıplama hattı üzerine konulan ekipmanlarla kusursuz olarak sağlanır.
İdeal bir kum sisteminde kompaktabilitenin mikser yerine döküm hattında sabitlenmesi hayati önem taşır.