M2M

M2M
H2-E197

Web:

Telefon / Phone: 1 4187801565
Faks / Fax: 1 4187802354
Adres / Address: 3425 PIERRE-ARDOUIN STREET, QUÉBEC (QC) G1P 0B3 CANADA
Stand No: H2-E197
Product Categories:
AF|3- 3. ANN-3- 3. Demirdışı Metal üretimi için tesisler, ekipmanlar | Plant and equipment for non-ferrous metal production
AF|3- 4. ANN-3- 4. Ergimiş metal dökümü için tesisler, ekipmanlar | Plants, equipment for casting and pouring of molten metal
AF|3- 5. ANN-3- 5. Refrakterler, izolasyon malzemeleri | Refractories and insulators
AF|3- 6. ANN-3- 6. Isı Mühendisliği | Heat Engineering
AF|3- 7. ANN-3- 7. Demirdışı metallerin şekillendirilmesi için sistemler ve tesisler | Plants, equipment for shaping of non ferrous metals
AF|3- 8. ANN-3- 8. Çevre koruma, Atık bertaraf, Gaz temizleme sistemleri | Environmental protection, disposal, gas purification
AF|3- 9. ANN-3- 9. Endüstriyel yağlar | Industrial Lubricants, Oils and Greases
AF|3- 10. ANN-3- 10. Hurda İşleme Proses ve Ekipmanları | Scrap processes, equipment
AF|3- 11. ANN-3- 11. Elektrik mühendisliği, Proses kontrol, Bilgi işlem | Process Monitoring, Control, Computing
AF|3- 12. ANN-3- 12. Kontrol sistemleri, ölçme, test ve analiz | Tests, Analyse, Control systems
AF|3- 13. ANN-3- 13. Demir dışı metalürji tesisleri için çeşitli ekipmanlar | Miscellaneous equipment for non ferrous metallurgy plants
AF|3- 14. ANN-3- 14. Malzeme Yükleme Kaldırma Taşıma Depolama | Materials handling, transport, storage
AF|3- 15. ANN-3- 15. Yardımcı sistemler | Auxilary equipment
AF|3- 16. ANN-3- 16. Metalik Hammaddeler | Metallic Materials
M2M was established in 2003 after a 3-year R&D program aimed at developing the most innovative ultrasonic phased array instrumentation. Since the beginning, M2M has been collaborating closely with the CEA (the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission) allowing for unprecedented advancements in the field of phased array UT equipment. In 2004, M2M developed the first full parallel hardware architecture for industrial PAUT applications. During the following years, M2M took the market by storm by releasing the first Full Matrix Capture (FMC) systems for matrix PAUT probes and subsequently commercialized the first portable PAUT flaw detector with real-time TFM, the Gekko®. M2M was acquired by Eddyfi Technologies in 2018 and is a key element of the product portfolio.
M2M, 3 yıllık ARGE çalışmalarının ardından en yenilikçi Phased-Array cihazlarının geliştirilmesi için 2003 yılında kurulmuştur. M2M kurulduğu günden itibaren, ultrasonik hata detektörü cihazlarına benzeri görülmemiş şekilde destek veren CEA (Fransa alternatif enerjiler ve atam enerjisi komisyonu) ile yakın ilişkiler içinde çalışmalarını sürdürmektedir. 2004 yılında M2M, endüstriyel PAUT alanında, ilk tam paralel donanım mimarisini geliştirdi. Sonraki yıllarda ise M2M, PAUT probları için ilk FMC sistemlerini piyasaya sürdü. Ardından gerçek zamanlı TFM olan Gekko® ile ilk portatif PAUT hata detektörünü ticarileştirdi. M2M, 2018 yılında Eddyfi Technologies tarafından satın alındı.