KALETHERM FIRIN VE DÖKÜM MALZEMELERİ

KALETHERM FIRIN VE DÖKÜM MALZEMELERİ
H2-E230

Web:

Telefon / Phone: 0212 4862324
Faks / Fax:
Adres / Address: İKİTELLİ OSB MAH. İSDÖK 2. BLOK NO:8 BAŞAKŞEHİR TURKEY
Stand No: H2-E230
Product Categories:
ANK|1- 1.1. ANK-1- 1.1. Kupoller | Cupolas
ANK|1- 1.2. ANK-1- 1.2. Elektrikli ergitme, bekletme ocakları | Electric melting, holding furnaces
ANK|1- 1.3. ANK-1- 1.3. Gaz, sıvı yakıtlı ergitme, bekletme fırınları | Gas, fuel fired melting, holding furnaces
ANK|1- 1.4. ANK-1- 1.4. Ergitme, bekletme fırın aksesuarları, izabe işlemi | Melting, holding furnace accessories, melt treatment
ANK|1- 2.1. ANK-1- 2.1. Fırın, pota astarları için kurulum ve teçhizat | Installation, equipment for furnace linings and ladles
ANK|1- 2.2. ANK-1- 2.2. Refrakter malzemeler, ürünler | Refractory materials, products
ANK|1- 3.1. ANK-1- 3.1. Potalar | Ladles
ANK|1- 3.2. ANK-1- 3.2. Metal ölçme, iletim sistemleri | Metal metering, dispensing systems
ANK|1- 4.6. ANK-1- 4.6. Flakslar, cüruf yapıcılar | Fluxes, slag forming agents
ANK|1- 5.6. ANK-1- 5.6. Kullanıma hazır kalıplama malzemeleri (shell kumu, karışık bentonit ve kömür tozu)
We sell Casting Materials and Manufacture of Melting Furnaces in Istanbul Ikitelli. We try to offer almost all of the needs of foundries such as Graphite and Silicon Carbide Casting Crucibles, Cupola Bricks, Flux, Mold Release Oils, Casting Chemicals, Casting Paints, Sands, Resin, Silicon Metal, Ceramic Blankets. Mercury Cruibles, Çaytaş (Turkey) Lac (Czech Republic), Molten Metal Product Furnace (England), Kerfa (Germany) engages with successful representation of companies in Turkey and the region.
İstanbul ikitelli’ de Döküm Malzemeleri satışı ve Ergitme Fırınları imalatı yapmaktayız. Grafit ve Silisyum Karbür Döküm Potaları, Kupol Tuğla, Flux, Kalıp Ayırıcı yağlar, Döküm Kimyasalları, Döküm Boyaları, Maça Kumları, Maça Reçinesi, Metalik Silis, Battaniye gibi Dökümhanalerin ihtiyaçlarının tamamına yakınını sunmaya çalışıyoruz. Mercury Cruibles, Çaytaş(Türkiye) Lac(Çek Cumhuriyeti), Molten Metal Product Furnace(İngiltere), Kerfa(Almanya) firmalarının Türkiye ve Bölgesinin temsilciliğini başarı ile yürütmektedir.