EYS ENERJİ ENDÜSTRİYEL YAKMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.

EYS ENERJİ ENDÜSTRİYEL YAKMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.
H8-E170

Web:

Telefon / Phone: 90 216 377 67 33
Faks / Fax:
Adres / Address: BEHÇET NECATİGİL SK. NO:9-A-B 34880 SOĞANLIK-KARTAL İSTANBUL TURKEY
Stand No: H8-E170
Our company is started in 1999 in Cukurova Heating Systems as a process department. After years, to be concentrate for main process project, EYS Enerji had been established in 2013 in Istanbul.
EYS Enerji Ltd offers turnkey combustions systems. We are designing, engineering, installing, testing and commissioning for all request of custom combustion applications.
EYS Enerji Ltd is working with over hundred years combustion engineering technology manufacturers. Eclipse is main supplier for engineering systems. For last 20 years, we did projects in especially automotive, metal, glass, food, textile, after turbine and chemical process. Flynn burner for food and surface treatment system, Red-Ray infrared burners, are other burner manufacturers.
All combustion systems are engineered to provide optimum design, maximum efficiency, reliable operation, and to help thermal process more profitable and successful. EYS Enerji is offering fast customer service and start-up assistance.
EYS Enerji Ltd, 1999 yılında, Çukurova Isı bünyesinde proses brülörleri ve yakma sistemleri konusunda proses departmanı olarak kurulmuştur. 2013 yılında proses konularında ihtisaslaşmayı artırmak hedefi ile EYS Enerji Ltd olarak ticari faaliyetlere devam etme kararı alınmıştır.
EYS Enerji Ltd anahtar teslim yanma sistemleri sunmaktadır. Özel yakma uygulamalarında taleplere yönelik özel tasarım, mühendislik, kurulum, test ve devreye alma işleri yapmaktadır.
EYS Enerji Ltd, yüz yılı aşkın yanma mühendisliği teknolojisi üreticileri ile çalışmaktadır.
Honeywell grup firmalarından Eclipse, mühendislik sistemleri için ana tedarikçidir. Son 20 yıldır, özellikle otomotiv, metal, cam, gıda, tekstil, türbin ve kimyasal işlem sonrası projeler gerçekleştirdi.
Gıda ve yüzey işleme sistemi için Flynn brülörü, Red-Ray kızılötesi brülörler, diğer brülör temsilciliklerini oluşturmaktadır.