EQUILAB

EQUILAB
H2-E140

Telefon / Phone: 34 91 661 00 22
Faks / Fax: 34 91 661 00 22
Adres / Address: AVDA. CAMINO DE LO CORTAO, 21 – NAVE 6 28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, MADRID SPAIN
Stand No: H2-E140
Equilab is born from the initiative of providing real solutions to the I+D and Quality Control Departments in industries of different sectors. The activity of the company being mainly the sale of laboratory units and consumables, and providing technical support, the reason of its growth year after year is the excellence in its capacity of service. This capacity is echoed in the after-sales service and the development of new units focusing in the needs of its clients. Equilab has always supported its clients with all its knowledge, expertise and resources, to help them succeeded in their objectives. Some of those achievements are the development of new and better products, or the continuous search for excellence in the quality targets and the optimization of the manufacturing processes. After 25 years of activity, this spirit of service remains intact and is still present in all its fields of action.
Equilab, farklı sektörlerdeki endüstrilerde I + D ve Kalite Kontrol Departmanlarına gerçek çözümler sağlama girişiminden doğmuştur. Şirketin faaliyeti ağırlıklı olarak laboratuvar üniteleri ve sarf malzemelerinin satışı ve teknik destek sağlanması, her geçen yıl büyümesinin nedeni hizmet kapasitesindeki mükemmelliktir. Bu kapasite, satış sonrası hizmette ve müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanan yeni birimlerin geliştirilmesinde yankılanmaktadır. Equilab, hedeflerinde başarılı olmalarına yardımcı olmak için müşterilerini her zaman tüm bilgisi, uzmanlığı ve kaynakları ile desteklemiştir. Bu başarılardan bazıları, yeni ve daha iyi ürünlerin geliştirilmesi veya kalite hedeflerinde sürekli mükemmellik arayışı ve üretim süreçlerinin optimizasyonudur. 25 yıllık faaliyetin ardından, bu hizmet ruhu bozulmadan kalır ve tüm faaliyet alanlarında hala mevcuttur.