EMOR ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK

EMOR ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK
H3-A180

Web:

Telefon / Phone: 0232 375 59 68
Faks / Fax: 0232 375 57 14
Adres / Address: 4. SANAYİ SİTESİ 129/6 SOKAK NO: 23 BORNOVA TÜRKİYE
Stand No: H3-A180
Product Categories:
ANK|1- 1. 1- 1. Ergitme tesisleri ve ekipmanları | Melting plants and equipment
ANK|1- 1.2. 1- 1.2. Elektrikli ergitme ve bekletme ocakları | Electric melting & holding furnaces

ANK|1- 1.3. 1- 1.3. Gaz ve sıvı yakıt yakan ergitme ve bekletme fırınları | Gas fired and fuel heated melting, holding furnaces

ANK|1- 8.2. 1- 8.2. Basınçlı döküm makineleri, (gravite, alçak basınç, yüksek basınç) | Die casting machines (High Pressure, Low Pressure, Gravity)

ANK|1- 8.6. 1- 8.6. Bekletme, Dosaj ve döküm ocakları | Holding, Pouring, Dosing Furnaces

ANK|1- 10. 1- 10. Isıl işlemler, Kurutma, Soğutma Tesisleri | Plants, Equipment for Heat prosses, Drying, Cooling
ANK|1- 11.1. 1- 11.1. Isıl işlem fırınları ve ekipmanları | Heat treatment ovens and equipment

ANK|1- 13. 1- 13. Model, Kalıp, Maça Kalıpları | Patterns, Moulds, CoreBox, Tools
ANK|1- 15. 1- 15. Isıl İşlemleri | Heat treatment
ANK|1- 21. 1- 21. Araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri | R&D, Consulting, Training

ANK|1- 22. 1- 22. Döküm tesisleri; anahtar teslim kurulum, planlama, inşa ve mühendislik hizmetleri | Foundry plants, Turnkey installation, planning, construction, engineering

AF|3- 4.5. 3- 4.5. Kum, metal kalıp döküm | Sand, Mould casting

AF|3- 6.1. 3- 6.1. Isıl işlem fırınları ve ekipmanları | Heat treatment ovens and equipment

AF|3- 7.8. 3- 7.8. Tavlama ve Isıl işlem fırınları | Reheating and heat-treating furnaces

AF|3- 18. 3- 18. Metalurji tesisleri; anahtar teslim kurulum, planlama, inşa ve mühendislik | Non Ferrous Metallurgy plants, Turnkey Installation, Planning, Construction, Engineering

Since 1995, our company has been active in the production of industrial furnaces and aluminum moped spare parts. Aluminum casting and machining operations such as moped cylinder and piston manufacturing is done. In year 2013, Altun Döküm A.Ş. production of domestic low pressure casting machine has been realized. Since 2014 we are exporting to North African countries under the EMO brand. In industrial furnace manufacturing, we are also continuing our oven design and renovation works as well as exporting of industrial furnaces and equipments to countries like Morocco, Tunisia, Algeria and Ghana besides the domestic market.
Firmamız, 1995 yılından itibaren endüstriyel fırın ve alüminyum moped yedek parça imalatı konusunda faaliyet göstermektedir. Alüminyum döküm ve talaşlı işlem gibi çalışmalarla moped silindir ve piston imalatı yapmaktadır. 2013 yılında Altun Döküm A.Ş. ile birlikte yerli alçak basınç döküm makinesi imalatı gerçekleştirilmiştir. 2014 yılından beri EMO markasıyla Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yapmaktayız. Endüstriyel fırın imalatında ise yurtiçi haricinde Fas, Tunus, Cezayir ve Gana gibi ülkelere endüstriyel fırın ve ekipmanlarının ihracatının yanı sıra fırın tasarımı ve yenilenmesi çalışmalarını da devam etmekteyiz.