ELKEM ASA

ELKEM ASA
H2-B110

Web:

Telefon / Phone: 47 22 45 01 00
Faks / Fax: 47 22 45 01 55
Adres / Address: DRAMMENSVEIEN 169 P.O.BOX 334, SKOYEN 0213 OSLO NORWAY
Stand No: H2-B110
Founded in 1904, Elkem is one of the world?s leading suppliers of silicon-based advanced materials with operations throughout the entire value chain from quartz to specialty silicones, as well as attractive market positions in specialty ferrosilicon alloys and carbon materials.
Headquartered in Oslo, the company has 27 production sites and an extensive network of sales offices and agents. Elkem?s over 6000 skilled employees and significant R&D activities provide a solid basis for further technology-driven growth.
Elkem?s Foundry Products division is a leading producer of ferrosilicon-based alloys and high purity ferrosilicon for steel and iron foundry industry. Elkem Foundry Products Division constantly develops new products and applications based on customers? needs and is supported by extensive R&D facilities, to stay at the forefront of technology. Elkem Foundry Products support customers? success with reliable premium products.
1904 yılında kurulan Elkem, özel ferro alyaj ve karbon ürünlerinin üreticisi olarak pazardaki önemli konumunun yanı sıra kuvarstan başlayarak özel silikonlara kadar tüm değer zincirindeki operasyonlarıyla dünyanın önde gelen silisyum esaslı gelişmiş malzeme üreticilerinden biridir.
Merkezi Oslo’da bulunan şirketin 27 üretim tesisi ve geniş bir satış ofis & acente ağı vardır. Elkem?in 6000’den fazla vasıflı çalışanı ve önemli Ar-Ge faaliyetleri, daha ileri teknoloji odaklı büyüme için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Elkem’in Döküm Ürünleri bölümü, çelik ve demir döküm endüstrileri için ferrosilisyum alaşımları ve yüksek saflıkta ferro silisyum ürünleri üreten lider üreticisidir. Elkem Döküm Ürünleri Bölümü, sürekli müşterilerin ihtiyaçlarına göre yeni ürünler ve uygulamalar geliştirmektedir ve teknolojinin ön saflarında yer almak için kapsamlı Ar-Ge tesisleri tarafından desteklenmektedir. Elkem Döküm Ürünleri güvenilir özel ürünleriyle müşterilerinin başarısına katkı sağlamaktadır.