EGT REFRAKTER

EGT REFRAKTER
H6-D110

Web:

Telefon / Phone: 0332 2390608
Faks / Fax: 0332 2390599
Adres / Address: KONYA OSB T. ZİYAEDDİN CAD. 7. SOK. NO: 8 SELÇUKLU/KONYA TÜRKİYE
Stand No: H6-D110
Our company, which was founded in 1983, entered the refractory sector for the first time in our country by repairing the sliding system plates used in liquid metal transport crucibles in the steel industry. Our Company, which made its first export in 1985, exports to 15 countries as of 2020.
The main product groups are;
1. Induction Furnace Linings
2. Fire Concrete
3. Plastic Ramming Mortars
4. Insulation Materials
5. Precast (Formed Products)
6. Other Refractory Materials
The production capacity has reached 19.000 tons/year. The export volume has reached 50 % of the annual production amount. With this level reached by our exports, our quality has also been approved by all kinds of competitive foreign markets.
1983 yılında kurulan firmamız ülkemizde ilk defa, çelik sanayiinde sıvı metal taşıma potalarında kullanılan sürgü sistemi plakalarının tamiri ile refrakter sektörüne giriş yapmıştır. 1985 yılında ilk ihracatını gerçekleştiren firmamız 2020 yılı itibari ile 15 ülkeye ihracat yapmaktadır.
Ana ürün grupları;
1. İndüksiyon Ocak Astarları
2. Ateş Betonları
3. Plastik Dövme Harçları
4. İzolasyon Malzemeleri
5. Prekast (Şekillendirilmiş Ürünler)
6. Diğer Refrakter Malzemeler
Sahip olunan kapasite 19.000 ton/yıl’a ulaşmıştır. İhraç edilen miktar ise yıllık üretimin % 50’sine ulaşmıştır. İhracatımızın ulaştığı bu seviye ile, kalitemiz her türlü rekabete açık dış pazarlar tarafından da onaylanmıştır.