ÇUKUROVA KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.

ÇUKUROVA KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.
H3-D140/E170

Web:

Telefon / Phone: 0236 233 23 20
Faks / Fax: 0236 233 28 28
Adres / Address: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 50. YIL CAD. NO:10 45030 TÜRKİYE
Stand No: H3-D140/E170
Product Categories:
ANK|1- 2.2. 1- 2.2. Refrakter malzemeler ve ürünler | Refractory materials and products

ANK|1- 4.1. 1- 4.1. Karbürleyici ajanlar | Carburiser agents

ANK|1- 4.9. 1- 4.9. Ferro alaşımlar | Ferro-alloys

ANK|1- 4.10. 1- 4.10. Aşılayıcılar, aşılayıcı alaşımlar | Inoculants and Inoculation alloys

ANK|1- 4.11. 1- 4.11. Sfero için küresel yapıcılar | Noduliser for SG iron

ANK|1- 5.1. 1- 5.1. Kumlar, Mineraller (Silis, Olivin, Zirkon, Kromit, diğerleri) | Sands, Minerals (Silica, Olivine, Zirkonium, Chromite others)

ANK|1- 5.2. 1- 5.2. Kalıp ve maça malzemeleri, bağlayıcılar, katkılar (Bentonit, Yağlar, Tahıllar, Sodyum Silikat, Çimento ve diğer bağlayıcılar, Kömür tozu) | Moulding and core making materials binders and additives (bentonite, oil, cereal, sodiumsilicate, cement and other binders, coal dust)

ANK|1- 5.3. 1- 5.3. Sentetik Bağlayıcılar, Reçineler, yapıştırıcılar | Syntethic binders, Resins, Glues

ANK|1- 5.4. 1- 5.4. Kalıplama ve maça boyaları, | Moulding and core coatings

ANK|1- 5.5. 1- 5.5. Besleyici ve filtre elemanları (örtü bileşenleri, kırıcı maça, filtreler, süzgeç, elekler, egzotermik malzemeler, soğutma elemanları, yalıtım levhaları) | Feeding and flitration aids (covering compounds, breaker cores, filters, strainers, exothermic materials, cooling elements, insulating tiles and boards)

ANK|1- 5.6. 1- 5.6. Kullanıma hazır kalıplama malzemeleri (shell kumu, karışık bentonit ve kömür tozu) | Moulding materials ready to use (shell sand, mixed bentonite and coal dust)

ANK|1- 5.7. 1- 5.7. Sentetik seramik kumlar | Synthetic Ceramic Sands

ANK|1- 8.9. 1- 8.9. Kalıp ayırıcıları | Mold, Die Cast parting agents

ANK|2- 6.1. 2- 6.1. Refrakter malzemeler ve ürünler, izolasyon malzemeleri | Refractory materials and products, insulating materials

AF|3- 5.1. 3- 5.1. Refrakter malzemeler ve ürünler, izolasyon malzemeleri | Refractory materials and products, insulating materials

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. is located in an industrial zone in Manisa which was established back in 1974 and started its operations in 1977. Çukurova Kimya’s product list include are Alfanol and Furan Resins which are used in mold and core, Gas curing systems with CO2 Gas, PU Cold Box Resins, BETANOL Resins, Hot Box Resins, Thermoshock Resins, Shell Sands and also Feeder Sleeves, Mini Risers, refractory coatings and adhesive for core and mold. Our company is the market leader in the industry. The areas in which our Industrial Resin products are in the production group of Çukurova Kimya are; Refractory, Brake Pads, Abrasive, Felt Bonding and Thermal Insulation sectors.
Our company has ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 certificates. In addition, our company, which is based on continuous development, has registered with successful applications for ISO 27001: 2013 Information Security Management System as of the end of 2017.
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde, 1974 yılında kurulup, 1977 yılında faaliyete geçen Çukurova Kimya, döküm sektöründe; maça ve kalıp bağlayıcıları olarak Alkali fenolik reçineler, Furan reçineleri, CO2 gazı kürleşen Alkali fenolik reçineleri, PU Soğuk kutu reçineleri, Betanol reçineleri, Sıcak kutu reçineleri, Termoşok reçineleri ve Kum Kaplama reçineleri sistemleri yanında, Besleyici gömlekler, Mini besleyiciler, maça/kalıp Döküm Boyaları, kalıp/maça Yapıştırıcı ürünlerinin üretimleri ile pazar lideri olarak hizmetini sürdürüyor. Çukurova Kimya?nın üretim grubunda olan, Endüstriyel Reçine ürünlerimizin faaliyet gösterdiği alanlar ise; Refrakter ,Balata, Abrasiv, Keçe ve Isı Yalıtımı sektörleridir.
Şirketimiz ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarına sahiptir. Bunlara ek olarak, sürekli gelişmeyi esas alan firmamız, 2017 yılı sonu itibariyle ISO ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine ait başarılı uygulamalarını da tescillemiştir.