CF ZIERLER GMBH

CF ZIERLER GMBH
H3-C110

Web:

Telefon / Phone: 43 15851912
Faks / Fax: 43 125367221850
Adres / Address: Mariahilferstraße 101/1/21, A-1060 Vienna AUSTRIA
Stand No: H3-C110
Product Categories:
ANK|1- 2.2. 1- 2.2. Refrakter malzemeler ve ürünler | Refractory materials and products

ANK|1- 5. 1- 5. Kalıplama ve maça malzemeleri | Moulding and core making materials
ANK|1- 5.5. 1- 5.5. Besleyici ve filtre elemanları (örtü bileşenleri, kırıcı maça, filtreler, süzgeç, elekler, egzotermik malzemeler, soğutma elemanları, yalıtım levhaları) | Feeding and flitration aids (covering compounds, breaker cores, filters, strainers, exothermic materials, cooling elements, insulating tiles and boards)

ANK|2- 6.1. 2- 6.1. Refrakter malzemeler ve ürünler, izolasyon malzemeleri | Refractory materials and products, insulating materials

CFZierler GmbH is a company specialised within the steel and iron foundries, steel works and static cast roll sectors of the foundry industry. We are currently supplying over 90% of the foundries within Europe, USA, Australia and South Africa with either consumable products or technology. Our consumable products are primarily aimed at quality improvement via ceramic holloware and feeder insulation through to special sands. These products are integrated with our software systems which address feeder ingating and melting technology. ISOTHERM ?Z? cycloid elements do not give off any gas at all during casting and results in a solidification extension factor of 2,35.
CFZierler GmbH, çelik ve demir dökümhaneleri, çelik işleri ve statik dökme merdane sektörlerinde uzmanlaşmış bir şirkettir. Şu anda Avrupa, ABD, Avustralya ve Güney Afrika?daki dökümhanelerin %90?ına sarf edilebilen ürünler veya teknoloji sağlamaktadır. Sarf ürünleri olan, öncelikli olarak seramik yolluklarda kullanılan dirsek ve bağlantı noktaları ve besleyici için izolasyon tuğlalarıyla, özel kumlara kadar kaliteyi iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ürünler, besleyici yolluk girişi ve ergitme teknolojisine yönelik yazılım sistemlerimiz ile entegre edilmiştir. ISOTHERM ?Z? sikloid elementler döküm sırasında hiçbir şekilde gaz vermez ve 2,35 katılaşma uzatma faktörü ile sonuçlanır.