AY DÖKÜM

AY DÖKÜM
H7-B100

Web:

Telefon / Phone: 0312 267 04 57
Faks / Fax: 0312 267 04 56
Adres / Address: 1.ORGANİZE SAN. BÖLGESİ KARAMANLILAR CAD. NO: 2 SİNCAN TÜRKİYE
Stand No: H7-B100
Product Categories:
TU|1- TU-1- DÖKÜM TEKNİKLERİ | CASTING TECHNOLOGIES
TU|1- 1. TU-1- 1. Kum Kalıba Döküm | Sand Casting
TU|1- 1.2. TU-1- 1.2. Makine İle Kalıplama | Machine Moulding
TU|1- 1.2.1. TU-1- 1.2.1. Derecesiz Kalıplama | Flaskless Moulding
TU|1- 1.2.2. TU-1- 1.2.2. Yatay Kalıplama | Horizontal Moulding
TU|2- TU-2- DÖKÜLEN METAL TÜRLERİ | CASTED METAL TYPES
TU|2- 1. TU-2- 1. Pik döküm | Iron Castings
TU|2- 2. TU-2- 2. Sfero | Nodular Castings
TU|2- 4. TU-2- 4. Temper, ADI, SiMo | Malleable, ADI, SiMo Castings
TU|3- TU-3- DÖKÜMHANELERDE KATMA DEĞERLİ İŞLEMLER | VALUE ADDED PROCESSES IN FOUNDRIES
TU|3- 1. TU-3- 1. Dökümlerin Isıl İşlemi | Heat treatment
TU|3- 2. TU-3- 2. Dökümlerin talaşlı işlenmesi | Machining
TU|3- 3. TU-3- 3. Kalıp & Model Yapımı | Tool & Mould Making
Ay Döküm, we produce gray and ductile iron, raw and machined castings according to the expectations and needs of our customers.
Annual capacity: 25.000 tons
Part weights: 10 – 300 kg
Certifications:
TS EN ISO 9001:2015
TS EN ISO 10002:2018
Facilities and Capabilities:
Casting, stress and core simulations
Foundries (2)
Cleaning and Grinding Shops (2)
1K & 2K paint shops (3)
Machining (+40 CNC machines)
Washing, leakage test
Mold Dimensions:
508 x 610 x (200+200) mm
700 x 700 x (250+250) mm
800 x 900 x (350+350) mm
800 x 1100 x (350+350) mm
800 x 1500 x (350+350) mm
Materials:
Gray iron
Ductile Iron
Austempered Ductile Iron (ADI)
Solution Strengthened Ferritic Ductile Iron (SSF)
Ay Döküm, müşteri beklenti ve isteklerine göre gri ve sfero dökme demir, ham ve işlenmiş parçalar üretmektedir.
Yıllık kapasite: 25.000 ton
Parça ağırlıkları: 10 – 300 kg
Belgeler:
TS EN ISO 9001:2015
TS EN ISO 10002:2018
Tesisler ve Yetenekler:
Döküm, stres ve maça simülasyonu
Dökümhaneler (2)
Taşlama ve Temizleme Atölyeleri (2)
Tek ve çift komponent boya için boyahaneler (3)
Talaşlı İmalat (+40 tezgah)
Yıkama, sızdırmazlık testi
Kalıp ölçüleri:
508 x 610 x (200+200) mm
700 x 700 x (250+250) mm
800 x 900 x (350+350) mm
800 x 1100 x (350+350) mm
800 x 1500 x (350+350) mm
Malzemeler:
Gri dökme demir
Sfero dökme demir
Östemperlenmiş sfero dökme demir (ADI)
Katı çözeltiyle güçlendirilmiş ferritik sfero dökme demir (SSF)