AMG MINING GMBH

AMG MINING GMBH
H2-C160

Web:

Telefon / Phone: 49 8586 609-0
Faks / Fax: 49 8586 609-112
Adres / Address: LANGHEINRICHSTRAßE 1, 94051 HAUZENBERG GERMANY
Stand No: H2-C160
We produce highly engineered specialty metals and mineral products and provide related vacuum furnace systems and services to the transportation, infrastructure, energy, and specialty metals and chemicals end markets.
AMG Critical Materials produces aluminum master alloys and powders, ferrovanadium, natural graphite, chromium metal, antimony, lithium, tantalum, niobium and silicon metal. AMG Technologies produces titanium aluminides and titanium alloys for the aerospace market; designs, engineers, and produces advanced vacuum furnace systems; and operates vacuum heat treatment facilities, primarily for the transportation and energy industries.
Yüksek mühendislik ürünü özel metaller ve mineral ürünler üretiyoruz ve ulaşım, altyapı, enerji ve özel metal ve kimyasallar nihai pazarlarına ilgili vakumlu fırın sistemleri ve hizmetleri sunuyoruz.
AMG Kritik Malzemeler alüminyum ana alaşımları ve tozları, ferrovanadyum, doğal grafit, krom metal, antimon, lityum, tantal, niyobyum ve silikon metali üretir. AMG Technologies, havacılık ve uzay pazarı için titanyum alüminidler ve titanyum alaşımları üretmektedir; gelişmiş vakumlu fırın sistemleri tasarlar, mühendisler ve üretir; başta ulaşım ve enerji sektörleri olmak üzere vakumlu ısıl işlem tesisleri işletmektedir.