ACCRETECH

ACCRETECH
H2-E100

Web:

Telefon / Phone: 49 0895467880
Faks / Fax: 49 089546788010
Adres / Address: LANDSBERGER STR. 396, D-81241 MUNICH GERMANY
Stand No: H2-E100
Product Categories:
ANK|1- ANK-1- DÖKÜMHANE TEKNOLOJİLERİ | TECHNOLOGIES FOR FOUNDRIES
ANK|1- 2. ANK-1- 2. Refrakter teknolojileri | Refractory technology
ANK|1- 3. ANK-1- 3. Döküm ekipmanları | Pouring equipment
ANK|1- 4. ANK-1- 4. Ergitme malzemeleri, sarf malzemeleri | Melting materials and consumables
ANK|1- 5. ANK-1- 5. Kalıplama ve maça malzemeleri | Moulding and core making materials
ANK|1- 6. ANK-1- 6. Kalıp malzeme hazırlama, kum yenileme | Moulding material preparation, sand reclamation
ANK|1- 7. ANK-1- 7. Döküm makineleri, ekipmanları | Casting, pouring Machines & Equipment
ANK|1- 8. ANK-1- 8. Basınçlı Döküm Teknolojileri | HP Die Casting Technologies
ANK|1- 9. ANK-1- 9. Kalıp bozma, döküm temizleme ve yüzey taşlama işlemleri | Mould discharging, cleaning, fettling
ANK|1- 10. ANK-1- 10. Isıl işlemler, Kurutma, Soğutma Tesisleri | Plants, Equipment for Heat prosses, Drying, Cooling
ANK|1- 11. ANK-1- 11. Isı Mühendisliği | Heat Engineering
ANK|1- 12. ANK-1- 12. Model ve kalıp yapımı Teknolojileri Makinaları | Mould and Tool making machines
ANK|1- 13. ANK-1- 13. Model, Kalıp, Maça Kalıpları | Patterns, Moulds, CoreBox, Tools
ANK|1- 14. ANK-1- 14. Kalıp malzemeleri | Mold Materials
ANK|1- 15. ANK-1- 15. Metaşşerin Isıl İşlemleri | Heat treatment
ACCRETECH measurement devices are characterised by precise and reliable technologies and are used by renowned companies ? including in the automotive supply industry ? for quality assurance. Many devices are patented.
The products enable tactile and non-contact quality measurements for surface roughness and profiles. This includes measuring roundness, levelness, concentricity, coaxiality, axial run-out, radial run-out, perpendicularity, cylindricity, parallelism and straightness. Thanks to its modular system construction, the test equipment can be adjusted to the individual client requirements and needs. ACCRETECH Hardware is complemented by software which is user-friendly and intuitive to operate, which can be used to graphically evaluate and record measurement results.
ACCRETECH ölçüm cihazları hassas ve güvenilir teknolojileriyle özel bir yere sahiptirler ve tanınmış şirketlerce, örn. otomotiv yan sanayi alanındaki şirketler tarafından, kalite güvencesi için kullanılır. Bir çok cihaz patentlidir.
Ürünlerimiz yüzey pürüzlülüğü ve formlar için dokunma yoluyla ve temassız olarak kalite ölçümü imkanı sunarlar. Dairesellik, düzgünlük, merkezlik, koaksiyellik, eksenden kaçıklık, eksenel boşalma, dik açılık, silindirlilik, paralellik ve doğrusallık ile ilgili ölçümler bunların içindedir. Modüler sistem tasarımı sayesinde, kontrol cihazları, ilgili müşteri talep ve gereksinimlerine göre uyarlanabilir. ACCRETECH donanımı, ölçüm sonuçlarının grafiksel olarak değerlendirilip rapor edilebildiği ve kullanıcının zorlanmadan öğrenebileceği kullanıcı dostu bir yazılımla desteklenmektedir.