Türk Döküm Sektörü – Dünyada Mevcut Durum

Türk Döküm Sektörü TURKCAST – 9. Uluslararası Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı ile döküm ürünlerini dünyaya ve ülkemiz döküm alıcısı sektörlere 10-12 Haziran 2021 tarihleri arasında tanıtacaktır. Dünyada önemli bir konuma sahip Türk döküm tedarikçilerini bölgenin en büyük metalürji fuarında ziyaret edebilir, üretimleriniz için saygın dökümhanelerle tanışabilirsiniz.   Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDOKSAD)’ın hazırladığı Türk Döküm Sektörü ile ilgili bilgilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://tudoksad.org.tr/turkiye-dokum-sektoru

Corona Crisis an Opportunity for Turkish Industry? By Ramazan Kayıkçı

It is too early to assess the actual effect of the coronavirus in short and long terms on the Turkish foundry industry. By looking at the current course of the pandemic however, it is still possible to make some predictions about what impact this epidemic might have on the industry. read more…

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği

Basın Bülteni

1 Eylül 2020

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 oranında artışla 3.1 milyon ton oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise üretim %2,4 oranında düşüşle 19.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

2020 yılının Temmuz ayında, nihai mamul tüketimi, 2019 yılının aynı ayına kıyasla %20,2 artışla, 2.7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz dönemi itibariyle çelik ürünleri tüketimi %10,4 seviyesinde arttı ve 16.1 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET

İhracat

Çelik ürünleri ihracatı Temmuz ayında, miktarda %1,6 oranında azalışla 1.9 milyon ton, değerde ise %8,7 azalışla 1.3 milyar dolar oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise 2019 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %9,9 azalışla 11.8 milyon ton, değer itibariyle %15,8 azalışla 8.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat

Temmuz ayı ithalatı, 2019 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %17,4 artışla 1.2 milyon ton, değer itibariyle %11,1 azalışla 792 milyon dolar oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise 2019 yılının aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar itibariyle %11,6 artışla 7.7 milyon ton, değer itibariyle %4,1 azalışla 5.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2019 yılının ilk 7 ayında %167 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde %146 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2020 yılı Temmuz ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %2,5 azalışla 153 milyon ton oldu.  Yılın ilk 7 ayında ise %5,3 azalışla, 1.03 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde Çin’in ham çelik üretimi %2,8 oranında artışla 593 milyon ton oldu. İkinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %24,3 azalışla 50.3 milyon ton, üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ham çelik üretimi ise %18,8 oranında azalışla 48.3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 7 ayında en fazla ham çelik üreten ilk 10 ülke arasında sadece Çin ve İran’da üretim artışı gözlendi.  Ham çelik üretimleri, ABD’de %19,5, Güney Kore’de %9,6, Almanya’da %16,9, Brezilya’da %13,9 geriler iken, İran’da %10,8 oranında artış gösterdi.

DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin ham çelik üretimindeki iyileşme Haziran ayından sonra Temmuz ayında da devam etti. Nisan ve Mayıs aylarında ortalama %26 gerileyen üretim, Haziran ve Temmuz aylarında sırasıyla %4,1 ve %7,5 arttı.

Küresel çapta yaşanan olumsuzluklar sebebiyle ihracatımızda gerileme gözlenirken, çelik ürünleri ithalatı artmaya devam etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracatımız miktar olarak %9,9, değer olarak %15,8 oranında azaldı. Buna karşılık ithalatımız miktar yönünden %11,6 oranında arttı. İthalatın, son 2 ayda ortalama %38 oranında artış göstermesi endişe yarattı.

Diğer taraftan AB’nin uyguladığı koruma önlemleri sebebiyle, AB’ye ihracatımız yılın ilk 7 ayında %21 azalır iken, ABD’ye ihracatımız, %50’ye yükseltilen gümrük vergisinin tekrar %25’e düşürülmesi ile Ocak-Temmuz döneminde %145 oranında artışla 168 bin tondan 412 bin tona yükseldi.

Türk çelik sektöründe ithalatın payı hâlâ yüksek seviyelerdedir. 2020 yılının ilk 7 ayında, ithalatın tüketim içerisindeki payı %52 seviyesinde gerçekleşirken, kapasite kullanım oranı %67 seviyesinde kalmıştır. Başka bir ifade ile %33 oranındaki atıl kapasiteye rağmen ithalatın yüksek oranlı artışın devam etmesi, ekonomimiz açısından kabul edilemez bir durumdur. AB’nin uyguladığı kotaların büyük bir bölümünün dolmuş olması nedeniyle, AB’ye yönelik ihracatımızın durma noktasına geleceği ve Temmuz ayında %162 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının, Ağustos ayında önemli ölçüde gerileyeceği, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, çelik sektörümüzün iç tüketimdeki artışa bağlı olarak yılın ikinci yarısında büyümesini sürdüreceği değerlendirilmektedir.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği

WFO TEKNİK FORUM SLOVENYA’DA GERÇEKLEŞTİ

WFO Teknik Forum organizasyonu bu yıl Slovenya Dökümcüler Birliği ev sahipliğinde 59. Uluslararası Portoroz Döküm Kongresi ile birlikte 18 – 20 Eylül tarihlerinde Slovenya’nın Portoroz kentinde gerçekleştirildi.

27 ülkeden yaklaşık 400 delegenin katılım gösterdiği organizasyona Türkiye’den TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkanı Umur Denizci, Genel Sekreter S. Koray Hatipoğlu ve İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ C. Şen katıldı. Üyelerimizden Demisaş ve Aveks’in de katılım sağladığı etkinlik; ilk gün gerçekleştirilen dökümhane gezileri ve Piran Belediye Başkanı ev sahipliğinde verilen resepsiyon ile birlikte iki günlük teknik oturumlar toplamında 3 gün sürdü.

“Döküm Parçalar: Kompleks Bileşenler” ana başlığı ile düzenlenen WFO Teknik Forum oturumlarında 100’ün üzerinde sunum ile birlikte 10 poster sunumu gerçekleştirildi, etkinliğin fuar kısmına ise 70’ten fazla firma katıldı. Genel oturumlar içerisinde ‘Demir ve Çelik Döküm’, ‘Demir Dışı döküm alaşımları’, ‘Döküm Teknolojileri’, ‘Sektördeki Değişim Trendleri’ başlıkları altında yapılan sunumlara ek olarak ‘Genç Araştırmacılar ve Öğrenciler Semineri’ bölümünde de üniversite mensuplarının sözlü ve poster sunumları yer aldı.

Açılış oturumu ile birlikte ‘Sektördeki Değişim Trendleri’ ile ‘Demir Dışı Döküm Alaşımları’ başlığı altındaki sunumlardan özet bilgileri TÜDÖKSAD İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ C. Şen derledi.

Açılış oturumunda; WFO İnsan Kaynakları ve Eğitim Faaliyetleri Komitesi yöneticisi olan İngiltere temsilcisi Pam Murrell, Tüdöksad’ın da aktif olarak rol aldığı çalışma grubunun mesleki eğitim ile ilgili yaptığı çalışmalardan bahsederek; her ülkenin mesleki eğitim faaliyetleri hakkında ülke temsilcilerinden alınan bilgilerin sınıflandırılarak İngilizce dilinde tüm WFO üyelerinin kullanımına sunulması yönündeki proje hakkında son durumu özetledi.

Hüttenes Albertus Chemische Werke GmbH Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Carsten Kuhlgatz “How suppliers and foundries can advance technology together” başlıklı konuşmasında, HA Grubunun Almanya’nın Hannover kentinde hayata geçirdiği Competence Center teknoloji merkezi bünyesinde  müşterileri ve müşterilerinin farklı kalemlerdeki tedarikçileri ile nasıl yeni projeler geliştirdiklerinden bahsetti ve Çin’den bir dökümhane ile yaptıkları çalışmayı anlattı.

Sonrasında söz alan Polonya Döküm Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Natalia Sobczak, metal dökümünde yüksek sıcaklık kavramı ve bunun yanında sıvı metalin kimyasal kompozisyona ve diğer faktörlere bağlı olarak dinamiklerinin nasıl değiştiğine dair yaptıkları yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi. Avusturya Leoben kentinde bulunan Montan üniversitesi ve Avusturya Döküm Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Peter Schumacher alüminyum alaşımlarının dökümünde tane inceltici olarak Skandiyum ve Erbiyum ilavelerinin etkilerinden örnekler sundu ve irdelemelerde bulundu.

Slovenya Ljubljana Üniversitesi’nden Prof. Dr. Primoz Mrvar yaptığı sunumda Slovenya Döküm Sanayisi hakkında istatistikler sunarak; sektörün teknik kabiliyetleri, güncel eğilimler ve hedefler hakkında dinleyicilere detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Sektördeki Değişim Trendleri: • Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rüdiger Deike “Circular Economy-What the EU wants for the Future, the Foundry Industry is doing it today” başlıklı sunumunda, Avrupa Birliği bünyesinde 2015 yılında başlatılan “Döngüsel Ekonomi Eylem Planı” çerçevesinde geri dönüşüm uygulamalarının taşıdığı önemi vurgulayarak döküm tekniğinin yapısı sayesinde dökümhanelerin birer doğal geri dönüşüm merkezi olduğunu belirtti. Eylem Planının etkilerine Almanya’dan örnekler vererek sanayi kollarında yaşanan gelişmeleri, metal üretiminde ikincil proseslerin sağladığı avantajları, enerji ve dünya metal fiyatları bazında detaylı tablolar ile ifade etti.

Döküm Teknolojileri:•  Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH’den Frank Jürgen Höhn güncellenen Seiatsu teknolojisinin maça kumu tüketiminde sağladığı avantajları örnekler açıklarken, Weiler Abrasives d.o.o. firmasından Miran Gosnjak geliştirdikleri yeni malzeme teknolojileri ile taşlama işleminde sağlanabilecek verimlilik artışları hakkında bir bilgilendirme yaptı.

Oskar Frech Gmbh+Co.KG firmasından Dr. Waldemar Sokolowski, firma bünyesinde eklemeli imalat teknolojisinden nasıl faydalanıldığına dair paylaşımlarda bulundu. Özellikle enjeksiyon döküm tezgahı kalıpları için geliştirilen soğutma çözümleri sayesinde proses döngü sürelerinde büyük avantajlar kazanıldığına dair verileri videolar ile birlikte katılımcılara sundu.

DISA Industries A/S’den Juraj Trojan, DISAMATIC C3 serisi kalıplama teknolojisi hakkında bilgi vererek, güncellenen sistemlerin nasıl kullanıcı dostu bir yapıya büründüğü ve işletmeler açısından ilk yatırım maliyeti ile üretim süreçleri içerisinde sunduğu esnekliğe dair önemli gelişmeleri görselleri ile birlikte vurguladı.

Demir Dışı Döküm Alaşımları: • Nemak Linz GmbH’den Bernhard Stauder, elektrikli araç teknolojisinin gelişimine ve geleceğine dair bir projeksiyon sunarak Nemak bünyesinde elektrikli araçların yapısal parçalarına dair yapılan çalışmalardan ve Nemak yaklaşımından önemli kesitler sergiledi.

Teknik oturumlar haricinde Tüdöksad Genel Sekreteri S. Koray Hatipoğlu ve İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ C. Şen, Dünya Dökümcüler Birliği WFO bünyesinde oluşturulan ve ilk kez Slovenya’da bir araya gelen Derneklerin Yönetimi Çalışma Grubu toplantısına katıldı. Toplantıda Polonya temsilcisi Katarzyna Liszka Polonya Dökümcüler Birliği’nin yapısı ve çalışma biçimi hakkında bilgi vererek projelerini anlattı. Sonrasında diğer ülke temsilcileri kendi uygulamaları hakkında paylaşımlarda bulundu.

WFO Olağan Genel Kurulu ise 20 Eylül Cuma günü gerçekleştirildi. WFO Yönetim Kurulu Üyesi de olan TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkanı Umur Denizci’nin, ülkemiz adına 2020 – 2021 döneminde WFO’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstleneceği tüm üyelere ilan edildi.